Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 9 dagen

Fraudeonderzoeker gemeente (WMO/Jeugdwet/Participatiewet)

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Fraude met sociale zekerheidsuitkeringen en fraude met geld dat is bedoeld voor zorg is een serieus maatschappelijk probleem. Het gaat bij fraude in de zorg in de regel om het opzettelijk onrechtmatig declareren van zorg die niet volledig of soms zelfs helemaal niet is geleverd. Bij fraude met sociale zekerheidsuitkeringen (bijstandsfraude) ontvangen uitkeringsgerechtigden geld zonder dat zij daar recht op hebben of houden zij zich niet aan de verplichtingen die voor hen gelden (zoals de inlichtingenplicht). De effecten van fraude reiken verder dan alleen de directe financiële schade voor de gemeente. Door fraude vloeien de schaarse middelen voor de zorg en uitkeringen weg naar fraudeurs en wordt gemeenschapsgeld onrechtmatig besteed. Fraude schaadt de betaalbaarheid van de zorg en tast het stelsel van sociale zekerheid aan. Deze opleiding staat in het teken van fraudebeheersing door gemeenten.

Onderwerpen
De opleiding Fraudeonderzoeker gemeenten bestaat uit twee e-learning modules waarin concrete praktijkcasuistiek wordt uitgewerkt (een WMO-casus en een casus uit de Participatiewet) en negen klassikale bijeenkomsten.

Klassikale bijeenkomsten
Tijdens de klassikale bijeenkomsten reflecteer je op wat je in de e-learning modules heeft gedaan en geleerd en maak je een verdiepingsslag. Daarnaast kun je tijdens de bijeenkomsten kennis delen, vragen stellen en in gesprek gaan met jouw medecursisten.

Aan de orde komen tactische, juridische, communicatieve aspecten en praktische vaardigheden, waaronder:

 •     Wetgeving specifiek (Participatiewet, WMO en Jeugdwet)
 •     Gegevensuitwisseling en privacy (AVG en Wpg)
 •     Verantwoording van het onderzoek (journaal en onderzoeksrapport)
 •     De praktijk van het waarnemen
 •     Materieel strafrecht
 •     Communicatieve vaardigheden en confrontatiegesprek
 •     Bestuursrechtelijke en strafvorderlijke bevoegdheden
 •     Bestuursrechtelijke besluitvorming
 •     Open bronnen onderzoek

Praktijkcasus
Tijdens de behandeling van de praktijkcasus ga je zelfstandig aan de slag met het beproefde model dat bestaat uit 5 onderzoeksfasen:

 • Signaleren van fraude
 • Beoordelen van het fraudesignaal op onderzoekswaardigheid
 • Uitvoeren van het onderzoek
 • Afwikkelen van de fraude
 • Evalueren van de fraude

De praktijkcasus wordt klassikaal geëvalueerd aan de hand van het dossier dat je van de twee casus hebt opgebouwd en inlevert en dat door de docent wordt beoordeeld. Het dossier bestaat uit een journaal en een onderzoeksrapport.

Naslagwerk
Op het leerplein wordt het Handboek fraudebeheersing door gemeenten (Participatiewet / WMO / Jeugdwet) aangeboden. Dit handboek gebruik je voor het maken van de praktijkcasus en kun je gebruiken als naslagwerk.

Insteek / Benadering

Je bestudeert de theorie die nodig is voor het maken van de praktijkcasus zelfstandig online (e-learning), maar je wordt ondersteund door klassikale bijeenkomsten waarin wordt ingegaan op de tactiek van het onderzoek en waarbij communicatieve aspecten aan de orde komen en getraind worden en waarin een verdiepingsslag gemaakt wordt. Je wordt zowel in de digitale leeromgeving als in de bijeenkomsten begeleid door docenten die de werkpraktijk kennen.

Doelen
Na afloop van deze opleiding heb je kennis opgedaan over verschillende vormen van fraude waarmee de gemeente bij de uitvoering van de Participatiewet, WMO en Jeugdwet in aanraking komen. Je hebt inzicht in de wettelijke kaders, bent in staat een fraude te onderzoeken en hiervan een gedegen onderzoeksrapport te vervaardigen en kunt adviseren over maatregelen ter voorkoming van fraude.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van gemeenten of medewerkers van detacheringsbureaus die belast zijn met de handhaving van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet en werkzaam zijn of willen zijn als beleidsmedewerker, toezichthouder, of buitengewoon opsporingsambtenaar. (sociale recherche).

De opleiding kan ook in company worden verzorgd.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 9 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+/HBO
Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven