Opleiding Fraudeonderzoek (basis)

Direct inschrijven

Voor wie

Houdt u zich in uw werk bezig met het onderzoek van mogelijke fraude, onregelmatigheden of misstanden? Dan is de opleiding Fraudeonderzoek (basis) voor u bedoeld.

Onderwerpen
Het programma, in totaal tien dagen, omvat theoretische en praktische onderdelen.

Theoretisch:

  • wettelijke kaders van particulier onderzoek (o.a. Wpbr en de privacywetgeving)
  • afspraken met de (interne) opdrachtgever en plan van aanpak
  • inhoud en opbouw van het onderzoeksrapport.

Praktisch:

De praktische onderdelen focussen vooral op de uitvoering van onderzoek, gericht op het vaststellen van feiten en waarheidsvinding. De thema’s zijn:

  • verzamelen van gegevens via interviews
  • technisch sporenonderzoek
  • onderzoek in geautomatiseerde voorzieningen.

Insteek/benadering
Naast kennis van juridische en tactische aspecten zijn communicatieve vaardigheden van belang. Tijdens de basisopleiding Fraudeonderzoek traint u uw vaardigheden met professionele acteurs. Deze vaardigheden zijn gericht op het effectief interviewen van aangevers, getuigen en verdachten.

Doelen
Na afloop van de opleiding kunt u op basis van relevante feiten en kennis van omstandigheden helder afwegen of een zaak intern afgehandeld kan worden of aangifte noodzakelijk is.

Afronding
Na afloop van de basisopleiding Fraudeonderzoek ontvangt u een certificaat van deelname.

PE-punten NIVRE
Voor kandidaten die staan ingeschreven in het geassocieerde Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF) van  het NIVRE levert deze opleiding 6 PE-punten op.

 
Enkele reacties:
"Deze cursus is een meerwaarde in mijn verdere carrière."
"Alle inhoud is direct of in de toekomst toepasbaar."
"De docenten zijn bevlogen en creëren een leeromgeving die veilig, efficiënt en effectief is."
"Uitstekende trainingsacteurs, geweldig om mee te werken en zeer inspirerend."
"Fijne leer/werk omgeving, een prachtige setting midden in de natuur."

 

Opleidingsprijs
€ 2.530,00 incl. lesmateriaal en arrangementskosten (koffie/thee, lunch en diner bij avondprogramma)

Opleidingsduur
Lesdagen: 10 dagen (incl. 5 avonden) + 1 dagdeel afsluitende toets

Locatie/data

Locatie Data
SPV Vaassen 2 oktober (incl. avond), 3 oktober
16 oktober (incl. avond), 17 oktober
13 november (incl. avond), 14 november
11 december (incl. avond), 12 december 2019
15 januari (incl. avond), 16 januari 2020
15 februari (afsluitende toets)
 

Direct inschrijven

Terug naar overzicht