BOA PHB Domein III - module 2: Wettelijke kaders onderwijs specifiek (WKOS)

Direct inschrijven

Voor wie

Bent u werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in Domein III Onderwijs? Dan bent u, nadat u de opleiding BOA Basisbekwaamheid heeft afgerond, verplicht de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) domein III te volgen. In totaal bestaat de PHB uit vier modules. Wettelijke kaders onderwijs specifiek (WKOs) is module 2 van de PHB.

Lesopzet
Met ingang van 1 januari 2018 gelden er nieuwe eindtermen voor module 2, Wettelijke Kaders Onderwijs Specifiek. De belangrijkste inhoudelijke verandering is de behandeling van de Methodische Aanpak Schoolverzuim. Een groot deel van het examen zal ook bestaan uit vragen over de MAS.

De cursus Wettelijke kaders onderwijs specifiek is een eendaagse training die, gecombineerd met ons digitale leerplein, vernieuwd en actueel wordt aangeboden. Tijdens de lesdag behandelt de docent de belangrijkste onderwerpen voor het examen. U kunt vragen stellen en met andere cursisten uw kennis op peil brengen.
Thuis oefent u met behulp van het digitale leerplein. Op het leerplein staat het volledige lesboek. De hoofdstukken uit het lesboek worden afgerond met toetsvragen. U beoordeelt zelf of u de lesstof van het betreffende hoofdstuk voldoende beheerst. Ter afronding kunt u proefexamens maken.
Aan deze omgeving is de 'memotrainer' gekoppeld. Met de memotrainer kunt u uw eigen toetsen creëren en regelmatig oefenen. De memotrainer is als een app te downloaden op uw telefoon.

Onderwerpen
De volgende onderwerpen worden behandeld:
- Taken en verantwoordelijkheden
- Verzuim en vrijstelling
- Onderzoek schoolverzuim
- Behandeling Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) (nieuw)
- Leerplichtambtenaar als opsporingsambtenaar
- Procedure en afhandeling

Doelen
Na afloop van de module Wettelijke kaders onderwijs specifiek bent u voldoende voorbereid om het landelijk examen bij ExTH met succes af te leggen. Daarnaast kunt u de in de opleiding opgedane kennis toepassen in uw eigen praktijk.

Afronding
De module wordt afgerond met een digitaal theorie-examen dat wordt afgenomen door ExTH. Voor meer informatie over het aanmelden voor dit examen, kijk hier.

 
Enkele reacties van cursisten:
"Het sluit goed aan bij wat BOA's op straat tegenkomen."
"Erg betrokken docent."
"Ik heb de opleiding als zeer plezierig ervaren."
"De lessen worden bijzonder goed voorbereid."
"De docent kon enorm veel praktijkvoorbeelden aanhalen."


Opleidingsprijs
Klassikale opleiding: € 350,- incl. studiemateriaal (inlogcode digitale leerplein) en arrangementskosten, excl. examenkosten.
Examenkosten (ExTH):  € 92,00
Prijzen vrijgesteld van btw.

Opleidingsduur
Lesdagen: 1 dag (gecombineerd met zelfstudie op het digitale leerplein)

Locatie / data

Waar Wanneer
ONLINE  1 september 2020 (startgaratie)
Vaassen 11 september 2020 (startgarantie)
Vaassen 07 september 2021

 

 

     

Opleidingsniveau: MBO-3

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

 

 


Wij hebben deze opleiding ontwikkeld in samenwerking met


 

Direct inschrijven

Terug naar overzicht