Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 1 jaar

BOA PHB Domein III - module 1: Wet- en Regelgeving (zelfstudie)

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Je volgt de module zelfstandig via het online SPV Leerplein. Centraal staat de algemene wetgeving die voor de leerplichtambtenaar van belang is. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Wetboek van Strafvordering
  • De verdachte
  • Vaststellen van de identiteit van de verdachte
  • De rechten van de verdachte bij verhoor
  • De minderjarige verdachte en diens rechtsbescherming
  • Het opmaken en de inhoud van het proces-verbaal
 • Wetboek van Strafrecht
  • Het begrip strafbaar feit en de voorwaarden voor de strafbaarheid
  • Opbouw van een wettelijke strafbepaling (norm, sanctie en kwalificatie)
  • De begrippen schuld en opzet
  • Dader (plegers, medeplegers, doenplegers en uitlokkers) en medeplichtige
  • De belangrijkste misdrijven tegen de ambtenaar
 • Informatieregimes/ bescherming persoonsgegevens
  • De drie wettelijke regimes ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens (AVG, Wpg en Wjsg)
  • Reikwijdte van de AVG en Wpg voor de BOA
 • Bestuursrecht
  • De functies van het bestuursrecht
  • De bevoegdheden van de leerplichtambtenaar uit het bestuursrecht
 • Leerplicht
  • Leerplichtwet 1969
 • Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)
  • Ketenpartners en informatiedeling
  • Soorten schoolverzuim en meldingsplicht school
  • Onderzoek schoolverzuim
  • Maatregelen/ routes die ingezet kunnen worden bij schoolverzuim
  • Afdoening en vervolging
  • Onderzoek en afhandeling

Insteek / Benadering

Je volgt deze module in de vorm van e-learning. Dit betekent dat je toegang krijgt tot het online leerplein van SPV, waar je de lesstof geheel zelfstandig bestudeert. Op dit leerplein vind je verder oefenvragen en proefexamens. Je hebt 1 jaar de tijd om de module te doorlopen.

* Je kunt deze module ook klassikaal volgen.

Afronding
Je rondt de module af met een digitaal theorie-examen, dat wordt afgenomen door ExTH.

Voor wie?

Deze e-learning module is bedoeld voor buitengewoon opsporingsambtenaren in domein III Onderwijs (leerplichtambtenaren). Als BOA ben je namelijk verplicht de Permanente Her en Bijscholing (PHB) te volgen, nadat je de opleiding BOA Basisbekwaamheid hebt afgerond. De PHB bestaat uit vier modules. 

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 jaar
Studiebelasting: 60 uren thuisstudie

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3
Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief BTW, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Wil je je inschrijven voor deze e-learning-opleiding, meld je dan aan via de onderstaande button inschrijven. Je kunt de opleiding op ieder gewenst moment starten (LET OP onderstaande data is fictief), het lesmateriaal is 1 jaar vanaf de startdatum (inschrijfdatum) beschikbaar.

Scroll naar boven