Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 2 dagen

BOA PHB Domein III - module 1: Wet- en Regelgeving

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De PHB-module 1 Wet- en Regelgeving in domein III bestaat deels uit onderwerpen die ook in de oude PHB-modules WKOG en WKOS waren opgenomen. Voor het andere deel bestaat de opleiding uit de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). 

Insteek / Benadering

De module Wet- en Regelgeving omvat de volgende hoofdonderwerpen en thema’s:

 • Wetboek van Strafvordering
  • De verdachte
  • Vaststellen van de identiteit van de verdachte
  • De rechten van de verdachte bij verhoor
  • De minderjarige verdachte en diens rechtsbescherming
  • Het opmaken en de inhoud van het proces-verbaal
 • Wetboek van Strafrecht
  • Het begrip strafbaar feit en de voorwaarden voor de strafbaarheid
  • Opbouw van een wettelijke strafbepaling (norm, sanctie en kwalificatie)
  • De begrippen schuld en opzet
  • Dader (plegers, medeplegers, doenplegers en uitlokkers) en medeplichtige
  • De belangrijkste misdrijven tegen de ambtenaar
 • Informatieregimes/ bescherming persoonsgegevens
  • De drie wettelijke regimes ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens (AVG, Wpg en Wjsg)
  • Reikwijdte van de AVG en Wpg voor de BOA
 • Bestuursrecht
  • De functies van het bestuursrecht
  • De bevoegdheden van de leerplichtambtenaar uit het bestuursrecht
 • Leerplicht
  • Leerplichtwet 1969
 • Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)
  • Ketenpartners en informatiedeling
  • Soorten schoolverzuim en meldingsplicht school
  • Onderzoek schoolverzuim
  • Maatregelen/ routes die ingezet kunnen worden bij schoolverzuim
  • Afdoening en vervolging
  • Onderzoek en afhandeling

Lesmateriaal

Het lesmateriaal voor deze module is volledig door SPV ontwikkeld en is afgestemd op het examen van ExTH. Naast het fysieke lesmateriaal krijg je toegang tot onze digitale leeromgeving op het Leerplein. Hier is de volledige lesstof digitaal terug te vinden. Je kunt daar ook proefexamens maken waarmee je je kunt voorbereiden op het examen. 

Afronding

Je sluit deze PHB-module af met een digitaal theorie-examen. Dit examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen en duurt maximaal 90 minuten. Je legt dit examen af in een gecertificeerd CBT(computer)- lokaal bij ExTH in Amersfoort of op een externe, door ExTH goedgekeurde locatie. Voor het afleggen van het examen op een andere locatie dan bij ExTH in Amersfoort rekent ExTH per individuele examenaanvraag een toeslag van € 19,90 op de reguliere examenkosten. Voor meer informatie over het aanmelden voor dit examen, kijk hier.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor de leerplichtambtenaar werkzaam in domein III (Onderwijs). De leerplichtambtenaar is na afronding van de opleiding BOA Basisbekwaamheid verplicht om de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) domein III te volgen. In totaal bestaat de PHB uit vier modules. Binnen de periode van geldigheid van je akte (maximaal 5 jaar) moet je de vier PHB-modules hebben behaald om tijdig verlenging van de opsporingsbevoegdheid te kunnen aanvragen voor een nieuwe periode van 5 jaar.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 2 dagen
Studiebelasting: 14 contacturen + 30 uren thuisstudie

Ingangseisen

Voor deelname aan deze PHB module is een vooropleiding op niveau van MBO-3 gewenst en een BOA getuigschrift of aanstelling als buitengewoon opsporingsambtenaar vereist.

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven