Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 1 middag

Webinar "De GPO is vervallen. Hoe nu verder?"

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Tot 1 januari 2024 gold voor verzekeraars de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO). De GPO gaf de beginselen aan die een verzekeraar in acht moest nemen bij het uitvoeren van een persoonlijk onderzoek. Er was sprake van een persoonlijk onderzoek indien een onderzoek werd ingesteld naar gedragingen van een verzekerde, claimant of verzekeringsnemer en waarbij klassieke onderzoeksmethoden of onderzoeksmiddelen werden gebruikt die inbreuk (kunnen) maken op de persoonlijke levenssfeer van een betrokkene.

In de loop van de tijd is de uitleg die het Kifid en de rechterlijke macht zijn gaan geven aan de GPO te veel uiteen gaan lopen met de bedoelingen van de schrijvers van de GPO. Het gevolg was dat zaken met voldoende bewijs onderuitgingen. Omdat de GPO niet zou zijn nageleefd leidde dat tot ”bewijsuitsluiting” met als gevolg dat de verzekeraar na de rechtszaak met lege handen achterbleef.

Hoe gaat het nu verder? Welke bepalingen moeten nu worden gehanteerd bij onderzoeken naar vermeende fraude? In deze webinar wordt ingegaan op het juridisch kader na 1 januari 2024.

Dit webinar kan ook incompany verzorgd worden.

Insteek / Benadering

In het webinar komen de volgende vragen aan bod:

  • Hoe zat het ook alweer met de GPO?
  • Wat ging er mis in de rechtspraak?
  • Met welke wet- en regelgeving moet nu rekening worden gehouden?
  • Waar moet je rekening mee houden als je informatie van derden wil of een nota wil verifiëren?
  • Hoe kunnen we voorkomen dat verzekeraars “opnieuw in de fout gaan”?
  • Biedt de Privacygedragscode voor particulier onderzoekers (PPO) soelaas voor verzekeraars?

Het programma wordt uitgewerkt aan de hand van een praktijkcasus.

Door wie?

Felix Olijslager

Het webinar wordt verzorgd door mr. Felix Olijslager. Felix Olijslager is docent van de opleiding Fraudebeheersing door Verzekeraars van SPV. Deze opleiding leidt op tot het predicaat Register coördinator fraudebeheersing (RCF). Hij is namens de Nederlandse Veiligheidsbranche penvoerder van de Privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus (PPO). Tevens is hij lid van de Expertgroep PIFI van de vijf brancheverenigingen van de financiële sector.

Het NIVRE heeft voor deelname aan dit webinar 2 PE-punten toegekend.

Voor wie?

  • RCF'ers die zijn ingeschreven in het register bij het NIVRE en overige onderzoekers van verzekeraars en ziektekostenverzekeraars
  • Juristen van verzekeraars en ziektekostenverzekeraars en hun advocaten
  • Particuliere onderzoeksbureaus die door verzekeraars en ziektekostenverzekeraars worden ingeschakeld voor het uitvoeren van fraudeonderzoeken
  • Schade-experts en degenen die “toedrachtsonderzoeken” doen

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 middag

Scroll naar boven