Opleiding | 4 dagen

Communicatie Basis

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Communicatie en gedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom is het van belang om te kijken naar je eigen gedrag en communicatie(stijl), naar dat van de ander op basis van jouw waarneming en interpretatie en naar de interactie tussen jezelf en anderen. Je leert hoe je jouw communicatie/gedrag afstemt op de ander, waardoor je een (moeilijke) situatie kunt beïnvloeden. 

In deze training gaan we daarom in op de volgende onderwerpen: 

  • Gedrag: Kernkwadranten, Roos van Leary, Statusmodel
  • Verbale- en non-verbale communicatie
  • Ruis en miscommunicatie
  • Communicatiemodellen
  • Schakelen in communicatieniveaus
  • Gesprekstechnieken 
  • Conflicthantering 
  • Effectief communiceren onder spanning 

Deze inzichten en vaardigheden kun je toepassen in contact binnen je werkveld, in de samenwerking met collega’s en uiteraard ook privé. Met deze training heb je een gefundeerde basis waarna je je verder kunt ontwikkelen. 

Insteek / Benadering

De training vindt in kleine groepen van maximaal 9 personen plaats. Hierdoor is er voldoende ruimte om te oefenen met verschillende praktijksituaties. Je brengt ook casuïstiek in vanuit jouw werksituatie om er vervolgens samen met de groep, de docent en deels ook met een acteur dieper op in te gaan. Vooralsnog vindt deze training online plaats. Hier is in de didactiek volledig rekening mee gehouden.

De training wordt afgerond met het schrijven van een eind-reflectieverslag.

Voor wie?

De training is bedoeld voor iedereen die contact heeft met mensen in zijn dagelijkse werk en te maken kan hebben met lastige of moeilijke gesprekken, zoals boa’s, leerplichtambtenaren en fraude-experts. 

Deze training is op aanvraag. Neem bij interesse contact met ons op.

Schade-experts kunnen terecht bij de specifieke training voor schade-experts

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 4 dagen

Ingangseisen

Geen vooropleiding vereist.

Scroll naar boven