Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 2 dagen

De-escalerend optreden

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

In deze training staat communicatie centraal. De cursist moet in een gesprek kunnen laten zien dat hij/zij kan omgaan met instrumentele agressie en grenzen stelt aan dergelijk ongewenst gedrag. Daarnaast is het belangrijk om begrip te tonen voor eventuele emoties, professioneel te reageren, de relatie werkbaar te houden en waar nodig dienstverlenend op te treden. 

Insteek / Benadering

Het begrenzen van instrumentele agressie vraagt om de inzet van specifieke gesprekstechnieken. In deze training wordt hier actief op getraind met een professionele trainingsacteur en komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
- bewuste en onbewuste communicatie
- verbale en non-verbale communicatie
- miscommunicatie en ruis
- communicatiemodellen
- interactiestijlen
- schakelen in communicatieniveaus
- actief luisteren
- algemene gesprekstechnieken
- slecht-nieuws gesprekken
- omgaan met agressie
- zelfcontrole
- juridische aspecten.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor medewerkers die in hun werk te maken hebben met agressief of grensoverschrijdend gedrag of de kans lopen dat dit gebeurt.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 2 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3
Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Incompany

Deze opleiding wordt alleen incompany aangeboden. Voor meer informatie: mail naar info@spv.nu

De-escalerend werken: een specifieke en nuttige training

Voelt u zich weleens overweldigd tijdens confrontaties op het werk? De-escalerend werken is cruciaal voor iedereen in de publieke veiligheid en kan het verschil betekenen tussen een veilige afloop en een escalatie. In deze training leert u niet alleen hoe u agressie herkent en beheerst, maar ook hoe u effectief communiceert én uw professionaliteit behoudt, zelfs onder druk.
De-escalerend werken gaat verder dan het vermijden van fysieke confrontaties. Het omvat het ontwikkelen van vaardigheden om situaties te beheersen waarin agressie en frustratie een rol spelen. Door de juiste technieken te gebruiken, kalmeert en controleert u de situatie voordat deze escaleert.

de escalerend werken praktijk

Het belang van de-escalerend werken in de publieke veiligheidssector

In beroepen binnen de publieke veiligheid is het vermogen om effectief de-escalerend te werken niet alleen een voordeel, maar eerder een noodzaak. Of u nu leerplichtambtenaar, BOA of medewerker bij de politie en justitie bent, u wordt regelmatig geconfronteerd met situaties die kunnen escaleren als ze niet goed worden aangepakt.

Basisprincipes van de-escalerend werken

Het fundament van de-escalerend werken ligt bij communicatie. Goede communicatie helpt niet alleen om de angel uit de huidige situatie te halen, maar voorkomt ook toekomstige incidenten door wederzijds respect en begrip te bevorderen. De basisprincipes omvatten:
  • verbaal en non-verbaal communiceren: de manier waarop u spreekt en uw lichaamstaal kalmeert of verergert een situatie
  • begrip tonen voor emoties: het erkennen van de emoties van anderen helpt om de situatie niet verder te laten escaleren
  • professioneel reageren: blijven handelen vanuit uw professionele rol is essentieel om de controle over de situatie te behouden
Deze training is ontworpen om u de tools te geven die nodig zijn om bovenstaande principes effectief toe te passen in uw werk. Door de-escalerend te werken, draagt u bij aan een veiligere werkomgeving voor uzelf, uw collega's en de gemeenschap die u dient.
“Iedere persoon die werkzaam is in de publieke sector heeft baat bij de handvatten die in de opleiding de-escalerend optreden aangeboden worden. Daarvoor hoef je echt niet dagelijks geconfronteerd te worden met agressie of grensoverschrijdend gedrag. Het risico erop is al voldoende om uw voordeel met de training te doen.”

Kerncompetenties en vaardigheden

Bij de-escalerend werken zijn specifieke competenties en vaardigheden van belang. Deze training richt zich op de ontwikkeling van deze kernvaardigheden; essentieel voor iedere professional werkzaam in de publieke veiligheid.

Overzicht van communicatietechnieken

Communicatie is de sleutel tot effectieve de-escalatie. Dit omvat zowel verbale als non-verbale aspecten. Ze werken samen om een rustige en beheerste sfeer te creëren en erger te voorkomen. Tijdens de training wordt uitgebreid aandacht besteed aan:
  • bewuste en onbewuste communicatie: het herkennen van uw eigen communicatiepatronen en die van anderen
  • verbaal en non-verbaal communiceren: hoe uw woorden en lichaamstaal effectief worden ingezet om de situatie te kalmeren
  • actief luisteren: écht luisteren naar wat de ander zegt helpt de onderliggende problemen te identificeren om ze vervolgens te adresseren

Het beheersen van instrumentele agressie

Instrumentele agressie, waarbij het gedrag doelgericht is om een specifieke reactie uit te lokken, vereist een gedegen en doordachte aanpak. In onze training leert u:
  • grenzen stellen: duidelijk en beslist uw grenzen aangeven zonder de situatie te verergeren
  • omgaan met emoties: emotionele intelligentie toepassen om professioneel op de emoties van anderen te reageren, zonder zelf de controle te verliezen

Trainingsspecificaties en methodologie

Onze training bestaat uit een mix van theoretische kennis en praktische oefeningen. Hierbij ligt de nadruk sterk op realistische scenario's waarin u oefent met de-escalerende technieken.

Inzet van professionele trainingsacteurs

Door te werken met professionele trainingsacteurs ervaren de deelnemers realistische situaties die ze mogelijk in hun werk tegenkomen. Dit helpt bij het ontwikkelen van praktische vaardigheden in een veilige en gecontroleerde omgeving.

Actieve trainingsmethoden en technieken

De cursus omvat diverse actieve trainingsmethoden zoals:
  • rollenspellen: het direct toepassen van de geleerde technieken in gesimuleerde conflictsituaties
  • feedbacksessies: constructieve feedback van zowel trainers als uw medecursisten krijgen
Deze methoden zijn ontworpen om niet alleen kennis te delen, maar ook om zinvolle vaardigheden te ontwikkelen die u direct in de praktijk toepast.

Praktische informatie over de training

Voor professionals die hun vaardigheden in de-escalerend werken willen verbeteren, bieden wij concrete en toegankelijke trainingsopties.

Cursusduur en kosten

Onze tweedaagse training biedt een diepgaand overzicht en praktische oefeningen in de-escalerend werken. De kosten voor deelname zijn inclusief alle benodigde materialen en voorzieningen. Er is geen vooropleiding nodig om deel te nemen aan de training.

de escalerend werken

Informatie over incompany mogelijkheden

Deze opleiding wordt exclusief incompany aangeboden. Dat betekent dat wij naar uw organisatie komen om de training te verzorgen. Dit zorgt voor een op maat gemaakte ervaring die is afgestemd op de specifieke behoeften en situaties van uw team.
Versterk uw competenties in de-escalerend werken. We zorgen samen voor een veilige publieke dienstverlening en werkomgeving. Voor meer informatie of om u in te schrijven, neemt u contact op via info@spv.nu.
Scroll naar boven