Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 1 jaar

BOA PHB Domein II - module 1: Wet- en Regelgeving (zelfstudie) kleurspoor groen

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Je volgt de module zelfstandig via het online SPV-Leerplein. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het lokaal bestuur en wetgeving 
  • Procedure vaststelling Algemene Maatregel van Bestuur en lokale verordeningen
 • Ketenpartners 
  • Rol en taken van de belangrijkste ketenpartners van de boa in Domein II 
 • Strafvordering
  • Het begrip verdachte
  • De rechten van de verdachte in het kader van zijn verhoor 
  • Rechtsbescherming van de minderjarige verdachte
  • De Algemene wet op het binnentreden
  • Herhaalde- en voortgezette toepassing
  • Jeugdige personen en de Halt-straf
  • Het vaststellen van de identiteit van de verdachte
  • Het aanhouden van de verdachte
  • De inbeslagneming van vatbare voorwerpen
  • Fouilleringen t.b.v. de waarheidsvinding en het vaststellen van de identiteit
  • Het proces-verbaal in het algemeen en het proces-verbaal van bevindingen
  • De opsporingsbevoegdheden uit de Wet op de economische delicten
 • Bestuurlijk handhaven
  • De functies van het bestuursrecht voor het bestuursorgaan en de burger
  • De plaats van de Algemene wet bestuursrecht in het bestuursrecht 
  • De toezichthouder en zijn bevoegdheden
  • Bestuurlijke sancties waaronder de bestuurlijke boete
 • Wetboek van Strafrecht
  • Het begrip strafbaar feit en de voorwaarden voor de strafbaarheid 
  • Opbouw van een wettelijke strafbepaling (norm, sanctie en kwalificatie)
  • De begrippen schuld en opzet
  • Dader (plegers, medeplegers, doenplegers en uitlokkers) en medeplichtige
  • De belangrijkste misdrijven tegen de ambtenaar 
 • Bestuurlijke strafbeschikking
 • Kernbepalingen uit een aantal (bijzondere) wetten: 
  • Wet natuurbescherming (algemeen, jacht, stroperij en houtopstanden)
  • Soortenbescherming /Natura 2000
  • Wetboek van Strafrecht (verboden toegang en veroorzaken brandgevaar)
  • Visserijwet 
  • Waterwet
  • Wet dieren
  • Wet milieubeheer 
 • Informatieregimes/ bescherming persoonsgegevens
  • De drie wettelijke regimes ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens (AVG, Wpg en Wjsg)
  • Reikwijdte van de AVG en Wpg voor de boa

Doelen
Na afloop van deze module heb je voldoende kennis van de toetstermen om te slagen voor het (theoretisch) examen van deze module. 

Insteek / Benadering

Je volgt deze module in de vorm van e-learning. Dit betekent dat je toegang krijgt tot het online leerplein van SPV, waar je de lesstof geheel zelfstandig bestudeert. Op dit leerplein vind je verder oefenvragen en proefexamens. Je hebt 1 jaar de tijd om de module te doorlopen.

* Je kunt deze module ook klassikaal volgen.

Afronding
Je sluit deze PHB-module af met een digitaal theorie-examen (meerkeuzevragen), dat wordt afgenomen door ExTh.

BEGELEIDING DOCENT OP AFSTAND
Wil je bij het e-learning pakket de mogelijkheid hebben om af en toe een docent te kunnen raadplegen, kies dan voor E-learning met docentbegeleiding op afstand. Deze docentenbegeleiding bestaat uit twee online sessie van 20 minuten met de docent. Daarnaast kun je digitaal vragen stellen aan de docent via het SPV Leerplein. De kosten hiervan zijn € 350,- . 

Voor wie?

Ben je werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in de Openbare ruimte Domein II? Dan ben je, nadat je de opleiding BOA Basisbekwaamheid hebt afgerond, verplicht om de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) Domein II te volgen. In totaal bestaat de PHB uit vier modules. Binnen de periode van geldigheid van je akte (max. 5 jaar) moet je de vier PHB modules behaald hebben om tijdig verlenging van de opsporingsbevoegdheid te kunnen aanvragen voor een nieuwe periode van 5 jaar. 

Wil je je inschrijven voor deze e-learning-opleiding, meld je dan aan via de onderstaande button inschrijven. Je kunt de opleiding op ieder gewenst moment starten (LET OP onderstaande data is fictief), het lesmateriaal is 1 jaar vanaf de startdatum (inschrijfdatum) beschikbaar.

Zoek je een opleiding in kleurspoor grijs, neem dan contact op met SPV

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 jaar
Studiebelasting: 65 uren thuisstudie

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3. Geen vooropleiding vereist.Voor deelname aan deze PHB module is een BOA getuigschrift of aanstelling als buitengewoon opsporingsambtenaar vereist. 

Scroll naar boven