Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 2 dagen

BOA PHB Domein II - module 2: Bejegening (kleursporen groen, grijs en landelijke inspectiediensten)

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De module Bejegening in Domein II is een praktische module die gericht is op het professioneel omgaan met emoties van burgers in twee verschillende beroepssituaties. Die situaties zijn gebaseerd op de volgende twee casussen: 

  • Casus 1: De kandidaat geeft uit hoofde van zijn BOA-functie de burger een instructie die de burger om uiteenlopende redenen in eerste instantie niet wil opvolgen. Door inzet van juiste communicatieve vaardigheden volgt de burger de aanduiding van de BOA op. 
  • Casus 2: De kandidaat reageert adequaat en professioneel op primaire emotie van een verdachte direct na aanzeggen proces-verbaal (bijv. verbazing, ongeloof, ontkenning, agressie) Het betreft- A gedrag: frustratieagressie gericht op zichzelf, of B-gedrag frustratieagressie op de organisatie of het beleid). De casus stopt als de emotie van de verdachte is gezakt en het sanctionerend gesprek aanvangt.

Insteek / Benadering

Tijdens de opleiding leer je hoe je met inzet van communicatie- en gesprekstechnieken de-escalerend kunt optreden in deze situaties. Onder begeleiding van een trainer oefen je in rollenspellen met een trainingsacteur in het omgaan met de emoties van de burger in deze situaties. Emoties zoals: boosheid, verbazing, ongeloof, teleurstelling, ongeduld, gevoelens van onrechtvaardigheid, verdriet, paniek, wanhoop et cetera. Je leert om deze emoties zo effectief mogelijk te de-escaleren, zodat je zo snel mogelijk en zo goed mogelijk door kunt gaan met de inhoudelijke afhandeling van de calamiteit of het uitvoeren van de dienstverlening. Je leert hiermee om effectief om te gaan met frustratieagressie.

De module Bejegening voor Domein II omvat twee trainingsdagen waarin je de examencasussen traint onder steeds wisselende omstandigheden voor wat betreft het gedrag van de acteur in zijn rol als burger. 

Doelen

Na afloop van de module Bejegening ben je in staat om in de genoemde beroepssituaties met divers reagerend publiek om te gaan. Je bent in staat om het gedrag van de burger zoals frustratieagressie te scheiden van de inhoud. Je bent in staat om die vorm van agressie te de-escaleren om daarmee de inhoudelijke opdracht te voltooien op een manier waarbij de relatie met die burger in stand blijft. Door de inzet van de bijbehorende technieken kom je in je optreden leidend over, straal je rust uit, kom je respectvol over en je verhoogt de acceptatie van je inhoudelijke boodschap. Kortom door je communicatieve en gesprekstechnische kwaliteiten te verbeteren, reageer je meer effectief en professioneel. Omdat je hierdoor meer controle krijgt over het gedrag van de burger in de communicatie levert dit voor jou als functionaris ook minder stress op.

De training richt zich volledig op de examencasuistiek van ExTH en de bijbehorende exameneisen. Na afloop van de module ben je voldoende vaardig om het praktisch examen met succes af te leggen. Daarnaast heb je geoefend met vaardigheden die voorwaardelijk zijn voor een professioneel functioneren als BOA in de praktijk.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal voor deze module is volledig door SPV ontwikkeld en afgestemd op het examen van ExTH. Naast het fysieke lesmateriaal krijg je toegang tot onze digitale leeromgeving van het SPV-Leerplein. Hier is de volledige lesstof digitaal terug te vinden en kun je educatieve video’s bekijken. Het belangrijkste lesmateriaal in deze module wordt gevormd door de trainer en de trainingsacteur. Daarom zet SPV alleen goed opgeleide en ervaren trainers en trainingsacteurs in. De trainers zijn in staat om de theorie met betrekking tot communicatie- en gesprekstechnieken te verbinden aan de praktijk. De trainingsacteurs zijn in staat om het precies het gedrag te laten zien waarmee je oefent in de situatie en die acteurs zijn vooral ook in staat om op natuurlijke wijze te reageren op jouw gedrag in de situatie. Tot slot zijn die acteurs en uiteraard ook de trainer in staat om jou concrete en bruikbare feedback te geven op je gedrag in de situatie.     

Afronding

Je sluit deze PHB-module af met een praktijkexamen. Dit examen duurt 30 minuten en vindt plaats in een door ExTH gecertificeerd praktijkexamencentrum. Je krijgt drie casussen (één uit iedere categorie) voorgelegd waarin jij moet handelen met een acteur. Voor aanvang van de drie casussen krijg je een briefing zodat je weet welke casussen te krijgt af te handelen. Je bent geslaagd als jij voor elke casus een voldoende hebt behaald.  Wanneer er een herkansing nodig is omdat je voor één of meerdere casussen een onvoldoende hebt behaald, dan leg je het volledige examen opnieuw af. Voor meer informatie over het aanmelden voor dit examen, kijk hier.

Voor wie?

Ben je werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in Domein II? Dan ben je, nadat je de opleiding BOA Basisbekwaamheid hebt afgerond, verplicht om de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) Domein II te volgen. In totaal bestaat de PHB bestaat uit vier modules. Binnen de periode van geldigheid van je akte (max. 5 jaar) moet je de vier PHB modules behaald hebben om tijdig verlenging van de opsporingsbevoegdheid te kunnen aanvragen voor een nieuwe periode van 5 jaar.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 2 dagen
Studiebelasting: 14 contacturen + 2 uren thuisstudie

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3. 
Voor deelname aan deze PHB module is een BOA getuigschrift of aanstelling als buitengewoon opsporingsambtenaar vereist. 

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven