Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 2 dagen

BOA PHB Domein II - module 4: Proces-Verbaal schrijven

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) heb jij een cruciale rol bij het handhaven van de openbare orde, het opsporen van strafbare feiten en het uitoefenen van toezicht- en handhavingstaken. Dit betekent dat je vaak getuige zult zijn van situaties waarbij zich strafbare feiten voordoen. Een van de belangrijkste vaardigheden die jij als boa moet bezitten is het vermogen om jouw waarnemingen en ondervindingen op een nauwkeurige en juridisch correcte wijze te vertalen naar een proces-verbaal van bevindingen. Het proces-verbaal van bevindingen is namelijk een wettelijk erkend en uniek bewijsmiddel. Het correct kunnen rapporteren in dit document is belangrijk om strafbare feiten te kunnen bewijzen. Onjuistheden in de rapportage kunnen namelijk leiden tot sepot of vrijspraak. Daarom is het van groot belang dat jij als boa weet waar je op moet letten en hoe je een proces-verbaal van bevindingen correct kunt opstellen. Een nauwkeurig opgesteld proces-verbaal draagt bij aan jouw geloofwaardigheid als beroepsbeoefenaar en de betrouwbaarheid van jouw werk als boa. 

Insteek / Benadering

De opleiding is gestructureerd rondom een praktijkgerichte benadering, waarbij het accent ligt op het ontwikkelen van schrijfvaardigheden en correcte juridische onderbouwing van waarneming en bevindingen. Centraal staat de bevordering van begrip, toepassing en evaluatie. De digitale leeromgeving biedt deelnemers de mogelijkheid om op eigen tempo te werken aan het verwerven van kennisbegrip. In de lessen wordt een diversiteit aan leermethoden ingezet, waardoor de deelnemers de geleerde vaardigheden direct kunnen toepassen op praktijkcasussen. Deze benadering bevordert niet alleen het theoretisch begrip, maar legt ook een solide basis voor de praktische toepassing van de vaardigheden. Het kritisch reflecteren op elkaars werk is een integraal onderdeel van het leerproces. Dit draagt bij aan een diepgaand begrip en de ontwikkeling van analytische vaardigheden. 

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het gebruik van het proces-verbaal van bevindingen en de verschillen met het proces-verbaal van aanhouding en de aangifte.
  • Het vertalen van waarnemingen en ondervindingen naar een juridisch ontvankelijk proces-verbaal van bevindingen.
  • Het correct omschrijven van alle bestanddelen van een strafbaar feit.
  • De vereisten over de schrijfwijze en -stijl in het proces-verbaal van bevindingen.
  • De opbouw en onderdelen van het proces-verbaal van bevindingen.

Je moet voor deze opleiding zelf een laptop of device meenemen.

Doel

Tijdens deze opleiding wordt op een praktische wijze toegewerkt naar het behalen van de volgende leerdoelen: 

  • De deelnemer kan zelfstandig een juridisch ontvankelijk proces-verbaal van bevindingen opstellen die voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 
  • De deelnemer is in staat om waarnemingen en ondervindingen te rapporteren met inachtneming van de wettelijke eisen van het proces-verbaal van bevindingen. 
  • De deelnemer kan een schrijfwijze toepassen die voldoet aan de vereisten voor een goed proces-verbaal van bevindingen. 
  • De deelnemer kan de juiste opbouw van het proces-verbaal van bevindingen hanteren en elk onderdeel correct uitwerken. 
  • De deelnemer is op de hoogte wat er in de bijlage(n) van het proces-verbaal wordt opgenomen en kan hier correct naar verwijzen.

Afronding

De afronding van de opleiding vindt plaats via een toets, waarbij de deelnemers een proces-verbaal van bevindingen opstellen op basis van een relevante casus.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor iedereen die werkzaam is als boa in domein II 

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 2 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3. Geen vooropleiding vereist.

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven