« Terug

“Leerplichtambtenaar is een heel mooi beroep.”

spredle caroliene (12 van 22).jpg06 okt

Interview met Carolien de Bruin – docent Leergang Leerplicht

“Als je leerplichtambtenaar bent help je jongeren aan een betere toekomst. Dat maakt dit beroep zo mooi”, zegt Carolien de Bruin. Ze is al meer dan 6 jaar docent voor de Leergang Leerplicht bij SPV. Een volledig klassikale opleiding, bestaande uit 22 dagen waarin Carolien continu de vertaalslag maakt naar de praktijk. “Ik zie ieder jaar studenten met groot enthousiasme de opleiding afronden. Klaar om jongeren te stimuleren naar school te gaan en wat van hun toekomst te maken.” 

“Ieder kind heeft recht op een goede toekomst.”

Carolien heeft een bijzondere achtergrond. Ze is begonnen als jeugdhulpverleenster en werkte daarna voor de Raad voor de Kinderbescherming. Hier onderzocht ze de meest schrijnende gezinssituaties. “De rechter nam soms beslissingen waar ik het niet mee eens was. Ik wilde daar wat aan doen en begon op mijn 29e aan de studie Rechten, met als doel kinderrechter te worden. Tijdens die studie kwam ik toevallig terecht bij Leerplicht als kwaliteitsmedewerker. Ik vond dit zo leuk dat ik me steeds verder ging ontwikkelen in het behandelen van juridische vraagstukken. Ieder kind heeft recht op een goede toekomst en onderwijs is hierin een heel belangrijke factor.”

Sinds 2011 is Carolien de volledige focus gaan leggen op het juridische vakgebied. Ze heeft haar eigen bedrijf opgestart en is daarnaast juridisch adviseur bij Ingrado, de brancheorganisatie voor leerplicht en RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten). Ook wordt ze ingehuurd door verschillende gemeenten voor advisering en ondersteuning en ze is docent voor de SSR, waar ze de rechterlijke macht opleidt op het gebied van de Leerplichtwet. “Ik zit overal bovenop en behandel de meest ingewikkelde zaken”, aldus Carolien. Vanwege haar expertise en praktijkervaring heeft zij samen met SPV de Leergang Leerplicht ontwikkeld.

“Ik zit overal bovenop.”

spredle caroliene (19 van 22).jpg

Carolien: “De opleiding Leergang Leerplicht is voor mensen die al een aantal maanden in het vak zitten. Met mijn lessen zorg ik ervoor dat leerplichtambtenaren hun beroep nog beter kunnen uitvoeren.” De studenten gaan bijvoorbeeld heel diep in op artikelen uit de Leerplichtwet en onderwijswetgeving. Ook behandelt Carolien het hele netwerk waar leerplichtambtenaren mee te maken hebben, denk aan: de kinderrechter, een medewerker van bureau Halt, een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming, een onderwijsconsulent, enzovoort. Ze nodigt hen zelfs uit als gastspreker tijdens de lessen. “Met deze mensen werk je heel nauw samen, dus dat is echt een meerwaarde.”

Verder laat Carolien vooral haar studenten met casussen uit hun eigen praktijk komen om echt te leren vanuit hun eigen praktijk. En om hun netwerk beter te leren kennen mogen de studenten huiswerkopdrachten uitvoeren binnen hun eigen gemeente. “Ik laat hen inzichtelijk maken hoe het onderwijs, leerplicht en alles wat ermee samenhangt in hun gemeente is georganiseerd. En als ze met een bepaalde ketenpartner nog nooit hebben samenwerkt, vraag ik hen juist díé te benaderen. Zo komen ze erachter wat deze persoon of instantie voor hen kan betekenen”, zegt Carolien.

“Je leert alle hoeken van de samenleving kennen.”

Een leerplichtambtenaar is er vooral om kinderen en ouders te begeleiden. Het is je taak kinderen bewust te maken van het belang van onderwijs en hen weer in de schoolbanken te krijgen. Daar waar nodig moet de juiste zorg worden ingezet. Alleen in uitzonderlijke gevallen is de gang naar de rechter noodzakelijk. Carolien: “Je leert alle hoeken van de samenleving kennen. Van ouders die weinig oog hebben voor de ontwikkeling van hun kinderen vanwege hun eigen problemen tot ouders die veel te veel van hen verwachten waardoor ze zijn vastgelopen. Dat maakt het vak zo interessant!”

« Terug

Scroll naar boven