« Terug

Wat is de rol van de leerplichtambtenaar in tijden van corona?

spredle caroliene (21 van 22).jpg06 okt

Interview met Carolien de Bruin – docent Leergang Leerplicht

Corona heeft de rol van de leerplichtambtenaar veranderd. Scholen doen in deze tijd steeds vaker meldingen van leerlingen die niet komen opdagen. Deze leerlingen zijn doorgaans niet aanwezig vanwege angst voor corona of omdat er corona heerst binnen het gezin. Maar er zijn ook leerlingen die geen corona hebben en toch thuisblijven. Het schoolverzuim is dus een grijs gebied geworden.

Docent Leergang Leerplicht Carolien de Bruin is betrokken bij Ingrado (brancheorganisatie Leerplicht en RMC) die samen met Dienst Uitvoering Onderwijs, Ministerie van OCW en de onderwijsinspectie een standpunt heeft ingenomen over schoolverzuim door corona. “Volgens de onderwijswet moeten leerlingen daadwerkelijk op school zijn en we willen ook dat leerlingen fysiek onderwijs kunnen volgen. Als kinderen vanwege corona niet naar school kunnen, en de school heeft een online programma (afgestemd met de medezeggenschapsraad) moeten ze thuis dit online lesprogramma volgen. Doen ze dit niet, dan is dat ongeoorloofd verzuim”, aldus Carolien.

“We hebben afgelopen jaar ook gezien dat sommige leerlingen juist beter gingen presteren door het online lesgeven.”

Deurgesprekken

Als scholen bij de leerplichtambtenaar melden dat leerlingen niet aanwezig zijn bij online of fysieke lessen, dan kan hij/zij deurgesprekken gaan voeren of ouders en kinderen uitnodigen op het gemeentekantoor. Daar zijn bijvoorbeeld spreekkamers met spatschermen. Tijdens het gesprek probeert de leerplichtambtenaar de leerling en/of de ouders ervan te overtuigen dat het belangrijk is om de online lessen te volgen of naar school te gaan. De leerplichtambtenaar legt uit dat het zowel voor de algemene als de sociaal emotionele ontwikkeling goed is om het onderwijs weer op te pakken. Waar nodig kan hij/zij ervoor zorgen, samen met de ketenpartners, school en ouders, dat leerlingen hulp krijgen als het hen bijvoorbeeld niet lukt om in te loggen in het online lesprogramma. Indien er andere problemen spelen kan er ook gekeken worden welke zorg nodig is. Zo kunnen we bijdragen aan het recht op ontwikkeling dat ieder kind heeft.”

spredle caroliene (15 van 22).jpg

Online lesgeven kan voordelig zijn

Carolien: “We hebben afgelopen jaar ook gezien dat sommige leerlingen juist beter gingen presteren door het online lesgeven. Kinderen die voorheen niet naar school durfden of konden vanwege onderliggende problematiek kunnen de vakken nu wel volgen. Ik hoop voor deze kinderen echt dat de online lessen naast het fysieke onderwijs een onderdeel van het onderwijs blijven.”

Opleiding Leergang Leerplicht en corona

Begin oktober is Carolien weer begonnen met de lessen voor de Leergang Leerplicht. Tijdens dit semester besteedt ze naast de belangrijkste wet- en regelgeving ook aandacht aan de coronamaatregelen. Wat kan een leerplichtambtenaar in deze tijd en welke mogelijkheden heeft de school? “De studenten die deelnemen aan de opleiding zijn al leerplichtambtenaar. Ik wil het vak zoveel mogelijk laten aansluiten bij de praktijk, dus is het belangrijk dat zij leren welke rol zij kunnen vervullen, ook in tijden van corona.”

« Terug

Scroll naar boven