Opleiding | 3 dagen

BOA PHB Domein II - module 3: Sanctionerend optreden / grijs

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Module 3 van het PHB-examen in Domein II wordt afgenomen per kleurspoor. Wij bieden opleidingen aan voor kleurspoor grijs en groen. Deze informatie betreft kleurspoor grijs.

Het examen in kleurspoor grijs behelst een bekeuringsgesprek dat de kandidaat houdt met een verdachte. Dat examen vindt plaats in een lokaal.

De kandidaat krijgt een animatiefilm te zien van één van de vijf casussen waarin een milieuovertreding wordt begaan. De kandidaat kan de film eventueel meerdere keren zien en ontvangt daarbij de benodigde gegevens ten aanzien van de overtreding op schrift.

Vervolgens voert hij/zij in een aparte ruimte het gesprek met de verdachte van de overtreding. Daarna werkt de kandidaat het examendocument proces-verbaal uit op de computer. De opleiding besteedt aandacht aan het voeren van een bekeuringsgesprek en het opmaken van een proces-verbaal volgens het examendocument proces-verbaal van ExTH. Dit betreft een sjabloon met vaste rubrieken vergelijkbaar met de combibon. In verband met de casuïstiek zijn daar enkele rubrieken aan toegevoegd, zoals de gegevens van de verdachte rechtspersoon. Het proces-verbaal wordt tijdens het examen opgemaakt op een computer volgens dit model. Tijdens de oefeningen wordt de casuïstiek inhoudelijk juridisch behandeld. Dan gaat het over de onderstaande wetsartikelen:

1. Verbranden van afval Activiteitenbesluit milieubeheer Art 2.14a lid 1
2. Vervoer bouw- en sloopafval Wet milieubeheer Art. 10.44 lid 1
3. Slopen gebouw met asbest zonder melding Bouwbesluit 2012 Art. 1.26 lid 1
4. Ontgronden zonder vergunning Ontgrondingenwet Art. 3 lid 1
5. Bouwstoffen toepassen zonder melding Besluit bodemkwaliteit Art. 32 lid 1

De examenduur bij Grijs is 65 minuten.

Let op! Vanaf 2023 gaan de opleidingen BOA basis en de PHB opleidingen veranderen.Op dit moment zijn we daarom nog druk bezig met het plannen en inrichten van de betreffende opleidingen. Wil je een bericht ontvangen zodra de data gepland zijn? Mail dan naar inschrijvingen@spv.nu en geef de gewenste module aan.

Voor wie?

Deze opleiding is momenteel alleen op aanvraag. Stuur bij interesse een mail naar inschrijvingen@spv.nu of bel met 0578 573 703

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 3 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3. Geen vooropleiding vereist.

Opleidingsprijs is inclusief arrangement en locatiekosten (€ 62,50 per dag) en lesmateriaal.

Scroll naar boven