Opleiding | 4 dagen

Inzicht in operationele politieprocessen

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Bij de politie worden regelmatig nieuwe medewerkers zonder politieachtergrond aangesteld in ondersteunende functies. Maar deze medewerkers moeten vaak wel verantwoordelijke taken vervullen, bijvoorbeeld in het goed laten functioneren van diverse (operationele) politie-informatiesystemen. Om hun praktische kennis van politiezaken te vergroten heeft SPV de opleiding “Inzicht in operationele politieprocessen” ontwikkeld. Hierin krijgt de cursist meer inzicht in de kerntaken van de Nationale Politie, in de processen en in de daarbij horende wet- en regelgeving.

Insteek / Benadering

De onderstaande onderwerpen komen tijdens de vierdaagse opleiding aan bod:

  • Kerntaken van de Nationale Politie en de bijbehorende operationele politieprocessen: zorgen voor veiligheid in Nederland, het voorkomen van criminaliteit, de openbare orde bewaken, strafbare feiten opsporen, hulpverlenen bij nood en het uitvoeren van politietaken voor justitie
  • Basispolitiezorg en specialistische taken van de Nationale Politie
  • Inleiding Nederlands Recht
  • Vrijheidsbenemende dwangmiddelen (o.a. staande houden, aanhouden en voorgeleiding)
  • Geweldsmonopolie en bevoegdheden
  • Bevoegdheden en processen voor het in beslag nemen van goederen
  • Het uitvoeren van verhoren
  • Verschillende vormen van criminaliteit
  • Organisatieonderdelen en functionele taken en rollen van politiefunctionarissen, waaronder het Regionaal Servicecentrum, de meldkamer, basiszorg teams, algemene technische/forensische opsporing en verkeersteams

Er wordt rekening gehouden met de bestaande kennis en het takenpakket van de deelnemende cursisten. Waar nodig wordt het lesprogramma hierop aangepast.

Doel

Na afloop van deze opleiding heeft de cursist een beter en meer inhoudelijk beeld van de primaire operationele politieprocessen op het gebied van handhaving en opsporing. De cursist is in staat om deze op hoofdlijnen te benoemen. Ook kent hij/zij op hoofdlijnen de wet- en regelgeving die bij de primaire politieprocessen relevant is. Daarbij zijn de belangrijkste termen, zoals de positie van de HOvJ in het proces, vertrouwd geworden.

Voor wie?

Deze opleiding is bestemd voor ondersteunend personeel binnen de politie, zoals Functioneel Beheerders die politiesystemen beheren.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 4 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3. Geen vooropleiding vereist.

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief BTW, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Incompany

Deze opleiding wordt alleen incompany aangeboden. Voor meer informatie: mail naar info@spv.nu

Scroll naar boven