Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 1 dag

Wet Politiegegevens (Wpg) voor bevoegd functionarissen

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Deze vervolgopleiding heeft 1 lesdag waarbij je ingaat op diverse relevante thema’s:

  • Toepassen in de praktijk van de (basis) bepalingen uit de Wpg en bijbehorende relevante wet- en regelgeving.
  • Verschillende verwerkingen in de praktijk op de juiste gronden uitvoeren in de rol van bevoegd functionaris.
  • Verschillende bewaartermijnen in de praktijk toepassen in de rol van bevoegd functionaris.
  • Politiegegevens verstrekken, coderen en/of weigeren of aan beperkende voorwaarden verbinden aan ter beschikkingstelling daarvan in de rol van bevoegd functionaris.
  • Verantwoordelijkheden, rol, taken en bevoegdheden van een bevoegd functionaris binnen een artikel 9 Wpg onderzoek. 
  • Taken die aan de bevoegd functionaris zijn toegekend ten aanzien van de rechten van betrokkenen en overige privacy bepalingen.

Insteek / Benadering

Doel

Deze opleiding bouwt voort op de kennis van de opleiding Wpg algemeen en richt zich specifiek op jouw rol als bevoegd functionaris. Ook de casuïstiek die wordt behandeld gaat in op deze rol. 

Omschrijving 

De invalshoek bij deze opleiding is dat de Wpg en het IGO (Informatie Gestuurd Optreden) hand in hand gaan. De theorie over de Wpg wordt met IGO-casuïstiek verhelderd, waarbij je de nodige interactie hebt met de docent over wetgeving en wetstoepassing in de praktijk. Je oefent met praktijkcasussen die zijn toegesneden op jouw rol en werksituatie.

Om het optimale uit deze opleiding te halen, is een goede voorbereiding belangrijk. De online zelftest op het SPV Leerplein helpt om inzicht te krijgen in de onderwerpen die nog aandacht nodig hebben. Vragen kunnen vooraf en achteraf via het SPV Leerplein aan de docent(en) worden gesteld. 

Afronding 

Na afloop van de opleiding krijg je een certificaat. 

Voor wie?

Ben je werkzaam binnen het politiedomein en heb of krijg je de rol van bevoegd functionaris, dan is deze opleiding bestemd voor jou.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 dag

Ingangseisen

Een afgeronde opleiding Wpg algemeen of een vergelijkbare basistraining Wpg. 

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven