Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 1 lesdag

Wet Politiegegevens (Wpg) voor analisten

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Deze vervolgopleiding heeft 1 lesdag waarbij je ingaat op diverse relevante thema’s:

  • Toepassen in de praktijk van de (basis-)bepalingen uit de Wpg en bijbehorende relevante wet- en regelgeving.
  • Analyses op een Wpg conforme wijze uitvoeren en verslagleggen. 
  • Bronvermelding als analist toepassen.
  • Hanteren van codering of beperkende voorwaarden verbonden aan het ter beschikkingstellen van (verwerkte) politiegegevens in de (verslaglegging van de) analyse.
  • De verschillende termijnen van de verwerkingen, het verwijderen en vernietigen van gegevens conform de Wpg.
  • De sfeerovergang tussen AVG/Wpg – bevoegd gezag – handhaving en opsporing en het verkrijgen en verwerken van de (relevante) informatie op een juiste wijze. 
  • De rol, taak en functie van de bevoegd functionaris en het bevoegd gezag tijdens de analysewerkzaamheden. 
  • De positie van de Privacyfunctionaris en Functionaris Gegevensbescherming.

Insteek / Benadering

Doel

Deze opleiding bouwt voort op de kennis van de opleiding Wpg algemeen en richt zich specifiek op jouw rol als analist. Ook de casuïstiek die wordt behandeld gaat in op deze rol. 

Omschrijving 

De invalshoek bij deze opleiding is dat Wpg en IGO (informatie gestuurd optreden) hand in hand gaan. De theorie over de Wpg wordt met IGO-casuïstiek verhelderd, waarbij je de nodige interactie hebt met de docent over wetgeving en wetstoepassing in de praktijk. Je oefent met praktijkcasussen die zijn toegesneden op jouw rol en werksituatie.

Om het optimale uit deze opleiding te halen is een goede voorbereiding belangrijk. De online zelftest op het SPV Leerplein helpt om inzicht te krijgen in de onderwerpen die nog aandacht nodig hebben. Vragen kunnen vooraf en achteraf via het SPV Leerplein aan de docent(en) worden gesteld. 

Afronding 

Na afloop van de opleiding krijg je een certificaat. 

Voor wie?

Ben je werkzaam binnen het politiedomein en heb of krijg je de rol van analist, dan is deze opleiding bestemd voor jou.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 lesdag

Ingangseisen

Een afgeronde opleiding Wpg algemeen of een vergelijkbare basistraining Wpg. 

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven