Opleiding | 2 dagen

Fact Finding bij interne incidenten

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De opleiding wordt gegeven door twee docenten in de vorm van een onderwijsleergesprek, discussie, casebehandeling en praktijksimulatie. Afwisselend nemen de docenten ook de rol van acteur op zich.

In de opleiding komt onder meer aan bod:

  • Wat is de beste manier om aan waarheidsvinding te doen als je merkt dat er zomaar goederen verdwijnen uit de voorraadkast, of nog erger: uit de tas van een medewerker?
  • Welke stap zet je als eerste als een medewerker aangeeft dat hij/zij geïntimideerd wordt?
  • Wat is de beste benaderingswijze als iemand zich regelmatig ziekmeldt en de collega’s dit als verdacht aanmerken?
  • Hoe reageer je op een goede manier als een medewerker jou in vertrouwen neemt over het vermoedelijke drankgebruik of ander ongeoorloofd
 gedrag van een collega?

Doelen
De training Fact Finding heeft als doel jou de benodigde inzichten en vaardigheden bij te brengen om op een grondige en integere manier een verkennend onderzoek rondom een incident uit te voeren, zonder dat er van alles “kapot” wordt gemaakt.

Daarom krijg je in deze training vaardigheden aangereikt waarmee je (beter) in staat bent om de eerste stappen na zo’n incident op een juiste wijze te nemen. Je leert een goed interview af te nemen en de resultaten hiervan op een objectieve wijze schriftelijk vast te leggen.

Voor wie?

Heb je als manager, P&O’er, vertrouwenspersoon, medewerker Facility, Security, Inkoop of Integriteit te maken met mogelijk frauduleus handelen, (vermoeden van) bedrijfsdiefstal, pesten of ander ongeoorloofd gedrag, dan moet zo’n incident aangepakt en uitgezocht worden. Daarbij geldt als allerbelangrijkste: als je weet wat je moet doen, vergroot je de kans op een succesvol onderzoek. De opleiding Fact Finding biedt jou daarvoor handvatten.

Deze opleiding is momenteel alleen op aanvraag. Stuur bij interesse een mail naar inschrijvingen@spv.nu of bel met 0578 573 703

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 2 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+/HBO
Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief BTW, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven