Banner-summer-school-SPV

Opleiding |

Omgaan met leerlingen met een psychische kwetsbaarheid

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

We focussen ons in deze training op bestaande kennis en ervaring van de deelnemers rond psychische kwetsbaarheden en gedragsstoornissen bij leerlingen. Vanuit deze beginsituatie wordt aan de hand van voorbeelden en theoretische onderbouwing door de trainer informatie gegeven over de verschillende psychische kwetsbaarheden en gedragsstoornissen. Daarbij kijken we naar de algemene kenmerken, problematiek in gedrag, communicatie en het leren van het individu onder invloed van de beperking of een stoornis.

Doel is om de deelnemers een duidelijker beeld en basis te geven van verschillende soorten kwetsbaarheden en gedragsstoornissen en hen te scholen in de basis welke gelegen ligt onder het beter en effectiever communiceren met deze doelgroep. De focus ligt op: Hoe ga jij om met deze leerlingen en hun gedrag en hoe reageer jij? In deze training staan praktische tips en tools in het communiceren met leerlingen met een psychische kwetsbaarheid of aandoening centraal.

Insteek / Benadering

• Het doel is dat deelnemers leerlingen met een psychische kwetsbaarheid te begrijpen waarop ze stuklopen vanuit hun beperkte communicatie en hoe hier juist op aan te sluiten in contact en met het aan te bieden onderwijs. De deelnemer gaat de eerste dag weg met tools die ingezet kunnen worden in de dagelijkse praktijk.

• Het doel is om deelnemers kwetsbaarheden en gedragsstoornissen bij leerlingen te herkennen en te benoemen en hen scholen in de basis welke gelegen ligt onder het beter en effectiever communiceren met deze doelgroep.

Voor wie?

Voor leidinggevenden, docenten werkzaam in het PO, VO, SO, MBO, HBO, OOP, IB’ers, zorgcoördinatoren

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+

Deze opleiding is momenteel alleen op aanvraag. Stuur bij interesse een mail naar inschrijvingen@spv.nu of bel met 0578 573 703

Neem voor meer informatie contact op met Emile Schütte via e.schutte@spv.nu of 06 42 52 49 98.

De Veilige School is een samenwerkingsverband tussen SPV en Hogeschool Windesheim

Windesheim SPV

Scroll naar boven