Banner-summer-school-SPV

Opleiding |

Omgaan met grensoverschrijdend leerlinggedrag

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Met enige regelmaat kom je binnen het onderwijs terecht in situaties waar sprake is van grensoverschrijdend gedrag van leerlingen en ouders. Het doel van deze training is om deelnemers verbaal weerbaarder te maken in gesprekken met leerlingen, collega’s en ouders. De focus ligt op het leren omgaan en adequaat reageren op grensoverschrijdend gedrag. Dit wordt gedaan door de deelnemers te leren zich bewust te zijn van hun eigen gedrag en hoe zij met de inzet van hun eigen gedrag invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van de ander. Op die manier wordt het ongewenste gedrag van de ander voor hen beheersbaar. Deze verhoging van de mentale weerbaarheid verhoogt het werkplezier van de leraar op school en maakt diens inzet meer duurzaam.

Insteek / Benadering

De deelnemers:

  • Leren wat normaal gedrag is en wanneer er grenzen overschreden worden
  • Ontwikkelen/ vergroten hun vaardigheden voor het effectief omgaan met
  • agressie en grensoverschrijdend gedrag
  • Ontwikkelen/ vergroten hun vaardigheden die de-escalerend en preventief
  • werken om agressief/grensoverschrijdend gedrag te voorkomen
  • Ontwikkelen/ vergroten hun vaardigheden om emoties van andere aan te
  • horen en de persoonlijke beïnvloeding ervan te voorkomen/ te beperken
  • Ervaren wat emotioneel, agressief en grensoverschrijdend gedrag voor effect
  • heeft op henzelf en ontwikkelen daarbij eigen handelingswijzen.

Voor deze training wordt een digitaal leerplein aangeboden waar de deelnemers zich kunnen voorbereiden door middel van een zelftest (Thomas Kilmanntest), informatie en leerstof.

Voor wie?

Voor docenten en medewerkers die werkzaam zijn in het PO, VO, SO, MBO, HBO, OOP (bijv. conciërges)

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+

Deze opleiding is momenteel alleen op aanvraag. Stuur bij interesse een mail naar inschrijvingen@spv.nu of bel met 0578 573 703

Neem voor meer informatie contact op met Emile Schütte via e.schutte@spv.nu of 06 42 52 49 98.

De Veilige School is een samenwerkingsverband tussen SPV en Hogeschool Windesheim

Windesheim SPV

Scroll naar boven