Banner-summer-school-SPV

Opleiding |

Klassenmanagement

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Docenten die hun lesgeven goed georganiseerd hebben, kunnen ook betere leerresultaten bij leerlingen bewerkstelligen. Deze docenten slagen erin problemen te voorkómen, in plaats van achteraf te herstellen. Ze hebben overzicht over de leerlingen of studenten in de klas en kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van verschillende leerlingen of studenten binnen een klas.

Insteek / Benadering

De focus in deze training wordt gelegd op het structuur bieden in de les, het helder krijgen wat de regels zijn op de school en wat de regels van de leraar zelf zijn, het consequent omgaan en hanteren van de regels en differentiëren. Succesvol klassenmanagement begint in de klas, maar kan pas echt succesvol zijn als er voor een schoolbrede aanpak wordt gekozen.

Deze professionalisering richt zich op vier typen strategieën voor klassenmanagement:

  • Organisatie-strategieën
  • Instructie-strategieën
  • Strategieën voor gedragsmanagement
  • Strategieën voor zorg

Deze strategieën vormen samen een raamwerk van bouwstenen voor goed klassenmanagement. Hiermee krijgen docenten handvatten aangereikt waarmee ze een positieve, georganiseerde leeromgeving kunnen creëren, die noodzakelijk is om goed les te kunnen geven en om de leerlingen ècht te laten leren. Ze kunnen daarmee een actieve leeromgeving creëren die veilig is èn leerzaam.

Voor wie?

Voor docenten die werkzaam zijn in het PO, VO, SO, MBO, HBO

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+

Deze opleiding is momenteel alleen op aanvraag. Stuur bij interesse een mail naar inschrijvingen@spv.nu of bel met 0578 573 703

Neem voor meer informatie contact op met Emile Schütte via e.schutte@spv.nu of 06 42 52 49 98.

De Veilige School is een samenwerkingsverband tussen SPV en Hogeschool Windesheim

Windesheim SPV

Scroll naar boven