Banner-summer-school-SPV

Opleiding |

Werkdruk

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Werkdruk deel I: druk-druk-druk, overspannen, burn-out

Werken in het onderwijs vraagt veel inspanning, doorzettingsvermogen en energie.
Energie die je hard nodig hebt om leerlingen/studenten te begeleiden in hun leerproces. Energie die hard nodig is om verantwoord te kunnen werken tijdens de waan van de dag binnen het onderwijs. Het verzuim onder onderwijspersoneel is groot. Een van de beroepen waarbij burn-out percentages een van de hoogste zijn, in vergelijking met welke doelgroep dan ook. Wanneer is er sprake van te druk zijn of van overspannenheid en een burn-out?

 • Wat zijn de symptomen, hoe herken je ze bij jezelf of bij anderen?
 • Waarin verschilt overspannenheid zich t.o.v. te druk zijn of een burn-out?
 • Wat is een burn-out?

In deze training wordt dieper ingegaan op wat te druk zijn is, overspannen zijn inhoudt en wat een burn-out eigenlijk. Ook wordt er aandacht besteed naast herkenning aan preventie.

We gaan aan de slag met:

 • Hoe herken je de signalen
 • Hoe herken je jouw valkuilen en hoe loop jij daaromheen?
 • Hoe kan jij als professional voorkomen dat je gaat verzuimen?

Werkdruk deeI II: Praktisch aan de slag

Dit initiatief wordt uitgevoerd door een team van professionals die op basis van hun eigen expertise rond krachtig ontwikkelen (vanuit de onderwijswereld, het bedrijfsleven en de gezondheidszorg) gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen en organisaties om in hun kracht te blijven of verder naar hun kracht toe te werken.

Onderzoek heeft meermalen aangetoond dat bewegen het creatieve brein stimuleert en stress vermindert. Daarnaast toont een recente een meta-analyse uitgevoerd door de VU, Amsterdam UMC/GGZ in Geest en Erasmus MC onder leiding van prof. dr. Brenda Penninx aan dat de kans op een hersenaandoening wordt verkleind door een gezonde leefstijl. “Voldoende beweging, een goede nachtrust en sociale interactie verkleinen de kans op depressieve klachten én verbeteren het cognitief functioneren van de mens”, aldus deHersenstichting die het onderzoek financierde.

Buiten bewegen voegt daar nog natuurlijk zonlicht (reguleert het slaappatroon, verlaagt de bloeddruk en bevordert de stemming) en het verblijven in een groene omgeving (verbetert de stemming, verhoogt de eigenwaarde) aan toe. Water genereert nog grotere effecten dan een groene omgeving alleen. Het hebben van sociale interactie (je verbonden en gesteund voelen) verbetert de hersenfunctie, en vermindert de kans op bijv. cardiovasculaire sterfte en depressieve symptomen. Juist daarom hebben we een interactief programma samengesteld dat we tijdens onze wandelingen met groepen uitwerken. Dit programma biedt een mix van al deze natuurlijke ingrediënten.

Zowel het bevorderen van de geestelijke als de lichamelijke gezondheid komen hierbij dus uitgebreid aan bod. Het toewerken naar dat einddoel ‘in je kracht komen’ kan op velerlei wijze plaatsvinden.

De centrale vraag is: “Wat heb jij nodig om in je kracht te komen of te blijven en welke route is daarvoor nodig?”

Insteek / Benadering

Vanuit vraaggestuurd werken gaan we een maatwerk traject ontwerpen en uitvoeren. We schromen niet om dit creatief en op nog ongeëffende paden te laten plaatsvinden. Je mag deze zin dan ook letterlijk nemen, daar het begrip ‘naar buiten’ een rode draad vormt in onze uitvoeringen. De centrale focus is om in je kracht te komen of juist te blijven als individu of organisatie. Dit versterkt je om via een duidelijke koers verder te komen in verantwoorde ‘krachtige’ strategische keuzes in gedrag, resultaten of oplossingen en duurzame inzetbaarheid. We richten ons in eerste instantie op het individu, maar die focus kan ook op een team en een organisatie worden gericht.

Voor wie?

 • Voor iedereen die zichzelf weleens voorbij loopt in de waan van de dag
 • Voor iedereen die regelmatig meer aandacht besteedt aan het zorgen voor anderen dan aan zichzelf
 • Voor iedereen die wil toewerken naar een gezonde(-re) leefstijl
 • Voor iedereen die al een tijdje van plan is om meer te gaan bewegen, maar “het komt er steeds niet van”
 • Voor iedereen die behoefte heeft aan meer veerkracht en een gezonde
 • energiebalans, bijvoorbeeld omdat omstandigheden in de persoonlijke of werksituatie daarom vragen
 • Voor iedereen die zichzelf overvraagt vanuit moetens en op zoek wil naar meer mogens

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+

Deze opleiding is momenteel alleen op aanvraag. Stuur bij interesse een mail naar inschrijvingen@spv.nu of bel met 0578 573 703

Neem voor meer informatie contact op met Emile Schütte via e.schutte@spv.nu of 06 42 52 49 98.

De Veilige School is een samenwerkingsverband tussen SPV en Hogeschool Windesheim

Windesheim SPV

Scroll naar boven