Opleiding | 4 dagen

Fraudebeheersing door banken

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De opleiding Fraudebeheersing door banken is opgezet als 'blended learning traject', en bestaat uit drie e-learning modules en vier klassikale bijeenkomsten.

Modules
De volgende verschijningsvormen van fraude worden behandeld in de modules :
1. Fraude waarbij een rekeninghouder van de bank opgelicht wordt door derden
2. Fraude waarbij een klant de bank dupeert
3. Fraude door een eigen medewerker van de bank (interne fraude)

Aan de hand van een praktijkcasus behandelt u in elke module de volgende onderwerpen:

  • Signaleren van fraude
  • Beoordelen van het fraudesignaal op onderzoekswaardigheid
  • Uitvoeren van het onderzoek
  • Afwikkelen van de fraude
  • Evalueren van de fraude

Voorafgaand aan de volgende klassikale bijeenkomst levert u steeds het dossier in dat u van de casus heeft opgebouwd.

Klassikale bijeenkomsten
Tijdens de klassikale bijeenkomsten reflecteert u op wat u in de e-learning modules heeft gedaan en geleerd. U vergelijkt uw huidige manier van werken met de werkwijze in de modules, trekt conclusies en legt de link met uw te behalen leerdoelen. Daarnaast kunt u tijdens de bijeenkomsten kennis delen, vragen stellen en in gesprek gaan met uw medecursisten.

Naslagwerk
Op het leerplein wordt het Handboek fraudebeheersing door Banken aangeboden, dat u gebruikt voor het maken van de opdrachten, de voorbereiding van het examen en dat u kunt gebruiken als naslagwerk.

Insteek / Benadering

U bestudeert de informatie in de modules zelfstandig online (e-learning), beantwoordt de vragen en werkt een dossier bij. In de klassikale bijeenkomsten wordt daarna een verdiepingsslag gemaakt.
U wordt zowel in de digitale leeromgeving als in de bijeenkomsten begeleid door een docent die de werkpraktijk kent.

Doelen
Na afloop van deze opleiding heeft u kennis opgedaan over verschillende vormen van fraude waarmee de bank en haar klanten in aanraking komen. U heeft inzicht in de wettelijke kaders en bent in staat een fraude te herkennen, te onderzoeken en maatregelen ter adviseren ter voorkoming van fraude.

Afronding
U rondt de opleiding af met een examen waarin uw theoretische kennis wordt getoetst en waarin u vragen bij een casus uit de praktijk beantwoordt. Het examen wordt afgenomen door het onafhankelijke examenbureau Exapol.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van banken die zich bezighouden met fraudebeheersing: preventie, detectie, onderzoek en respons. Toegang tot deze opleiding vindt plaats na een telefonisch intakegesprek.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 4 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+/HBO Vereiste vooropleiding: Toegang tot deze opleiding vindt plaats na een telefonisch intakegesprek

Scroll naar boven