Opleiding | 1 dag

Summerschool: Beïnvloeding over-assertief gedrag bij jongeren

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Over-assertiviteit is gedrag waarbij jongeren opkomen voor zichzelf zonder te denken aan de grenzen van de andere. De jongeren willen er alles aan doen om hun doel behalen, omdat zij vinden dat zij daar recht op hebben. 

Uit onderzoek is een aantal factoren naar voren gekomen die van invloed zijn op het over-assertieve gedrag. Deze factoren zijn: een lage intelligentie, gebrekkige sociale cognitie en informatieverwerking, gebrek aan motivatie en slechte schoolprestaties  spijbelgedrag en schooluitval. Ook risicofactoren in het gezin van de jongere spelen een rol, zoals leven met agressieve ouders/opvoeders of mishandeling, echtscheidingen van ouders/verzorgers of een andere ontwikkeling van gedrags- en emotionele problematiek van de jongere. Risicofactoren in de vrije tijd van de leerling, zoals vertoeven in een omgeving die aanzet tot agressief gedrag, delinquente vrienden, en verslaving aan alcohol of drugs, vergroten de kans op over-assertief gedrag en agressief gedrag.

Leerplichtambtenaren en RMC medewerkers geven vaak aan dat zij niet weten hoe zij over-assertief gedrag van jongeren positief kunnen beïnvloeden, gedrag dat zich uit in intimidatie, agressieve en een antisociale houding. Medewerkers hebben behoefte aan een methodiek om het over-assertieve gedrag te beïnvloeden. Daarvoor is deze training bedoeld.

Insteek / Benadering

Wil je als leerplichtambtenaar en/of medewerker RMC meer impact hebben in het positief te beïnvloeden van over-assertief gedrag bij jongeren? In deze training leer je hoe je op het over-assertieve gedrag en intimiderend gedrag van jongeren kunt inspelen. 
Na deze dag 

  • kun je over-assertiviteit tijdig herkennen en positief beïnvloeden;
  • heb je inzicht in verschillende gedragsstijlen;
  • ben je je bewust van je eigen gedrag en handelen tijdens agressievolle situaties;
  • kun je je eigen grens bewaken; 
  • heb je meer grip op emotioneel en agressief gedrag.

Voor wie?

Voor leerplichtambtenaren en medewerkers RMC.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 dag
Studiebelasting: 1 dag

Ingangseisen

Geen vooropleiding vereist.

Scroll naar boven