Opleiding | 1 dag

Summerschool: Het schrijven van een goed procesverbaal

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Met enige regelmaat word je tijdens je werkzaamheden als handhaver met opsporingsstatus geconfronteerd met situaties waarbij je noodzakelijkerwijs moet overgaan tot het opmaken van een proces-verbaal van bevindingen c.q. een proces-verbaal van aanhouding. Zoals bekend kan het proces-verbaal van een bevoegde opsporingsambtenaar succesvol meewerken aan de bewijsvoering in een strafzaak. Het proces-verbaal is immers een wettig bewijsmiddel, als het tenminste voldoet aan de wettige eisen. Helaas worden in de praktijk veel processen-verbaal onvolledig en niet conform de wettige eisen opgemaakt. Dat leidt er toe dat zaken soms onnodig moeten worden geseponeerd.

Tijdens deze training zullen deskundige gecertificeerde docenten met ruime opsporingservaring je tijdens een inhoudsvolle sessie competenties aanleren c.q. verdiepen om een juist proces-verbaal op te maken. 

Insteek / Benadering

Dit gebeurt in een afwisselend programma van theorie en aan de hand van actuele filmpjes gerelateerd aan de BOA-situaties. Je stelt individueel een oefen proces-verbaal op en je resultaten worden diezelfde dag nog nagekeken en besproken. 

Uiteindelijk doel van de training is natuurlijk om het percentage onjuiste processen-verbaal drastisch omlaag te brengen. 

Een waardevolle aanvulling op deze training is de training ‘Omgaan met assertieve/agressieve burgers’.

Voor wie?

Deze summerschooltraining is bedoeld voor handhavers/boa's met opsporingsbevoegdheid.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 dag
Studiebelasting: 1 dag

Ingangseisen

Geen vooropleiding vereist.

Scroll naar boven