Opleiding | 2 trainingsdagen

Omgaan met zorgwekkend / grensoverschrijdend gedrag

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Hoe ga je om als docent met negatief gedrag van studenten en hoe confronteer je, geef je feedback aan deze studenten zonder dat de veiligheid in het geding komt? In sommige gevallen ervaren docenten een onveilige situatie voortkomend uit negatief gedrag van studenten. Dit proces kan leiden tot een onprettige werk- en leersituatie, waarbij docenten handelingsverlegenheid ervaren om deze onwenselijke situatie op te lossen ten behoeve van een pedagogisch veilig leer-en werkklimaat.

De training is praktische van aard en sluit aan bij de beroepspraktijk van de docent, waarbij gewerkt wordt met een deskundige trainer gespecialiseerd in gedrag en communicatie in samenwerking met een trainingsacteur. Dit alles zal in een veilige setting plaatsvinden en in een beperkte groep van maximaal tien deelnemers.

De training wordt georganiseerd in samenwerking met Hogeschool Windesheim.

Windesheim_logo

Insteek / Benadering

De focus zal liggen op het terrein van vroegtijdig voorkomen van escalatie, dus preventief handelen, gevolgd door leren acteren op escalerende situaties die te benoemen zijn als zorgelijk/grensoverschrijdend gedrag dat zorgt voor een onveilige onderwijssetting in werkklimaat en handelen van de docent.

Het doel is om de docenten meer bewust te maken van hun eigen optreden en het gedrag van derden als het gaat om zorgwekkend en grensoverschrijdend gedrag, communicatie, emotie en agressie. Op die manier wordt agressief/grensoverschrijdend gedrag voor hen beheersbaar, kan de docent de controle houden in dit soort situaties en wordt de docent meer mentaal weerbaar.

De deelnemende docenten

 • ontwikkelen vaardigheden voor het effectief omgaan met emoties, agressief en grensoverschrijdend gedrag;
 • ontwikkelen vaardigheden die de-escalerend en preventief werken om agressief/grensoverschrijdend gedrag te voorkomen;
 • ontwikkelen vaardigheden om emoties van andere aan te horen en de persoonlijke beïnvloeding ervan te voorkomen / te beperken;
 • ervaren wat emotioneel, agressief en grensoverschrijdend gedrag voor effect heeft op henzelf en ontwikkelen daarbij eigen handelingswijzen.

Leeruitkomsten

De deelnemende docenten na de trainingsdagen:

 • kunnen zich sociaal vaardiger en weerbaarder presenteren in sociale interacties, mede gericht op het geven van feedback naar studenten toe;
 • kunnen ABCD-agressie gedrag herkennen;
 • hebben inzicht in de achtergronden van het verschijnsel agressie en ondermijning;
 • kennen het verschil tussen frustratieagressie en instrumentele agressie;
 • hebben inzicht in de verschillende reactiewijzen op ABCD-agressie gedrag;
 • zijn in staat effectief te handelen bij zowel frustratieagressie als instrumentele agressie;
 • kunnen verschillende vormen van emotie herkennen;
 • kennen het verschil tussen verdriet en angst;
 • zijn in staat om emoties objectief waar te nemen en ernaar te handelen;
 • kennen persoonlijke emotionele triggers en weten ze hoe daarmee om moeten gaan;
 • houden de klantgerichtheid in het oog;
 • hebben inzicht in hoe een team een negatieve ervaring verwerkt;
 • zijn in staat actie te ondernemen als de collega grensoverschrijdend bejegend is/wordt;
 • zijn in staat een collega op te vangen na afloop van een gesprek met een emotionele lading;
 • zijn zich bewust van het inadequate gedrag van zichzelf in een bepaalde situatie;
 • zijn in staat grip te houden op hun eigen gedrag;
 • weten op het juiste moment bij of na een incident de hulp in te roepen van collega’s en elkaar te helpen bij cooling-down.

Voor deze training wordt gewerkt met het SPV digitale leerplein. Het idee is dat de deelnemende docenten voorafgaand en tijdens de training hiermee actief aan de slag gaan. Hierdoor zetten de docenten een eerste stap in het verkrijgen van basiskennis voor communicatie en omgaan met zorgelijk gedrag. De e-learning module is voorwaardelijk voor de start van de voorbereidingsmodule en de volgende trainingsdagen.

Voorbereidingsmodule (online)

De voorbereidingsmodule Omgaan met zorgwekkend/ grensoverschrijdend gedrag dienen de cursisten te doorlopen voor de start van de fysieke trainingsdag. In deze e-learning wordt gestart met een “ken jezelf test” de zgn. Thomas Kilmann test die informatie geeft over jouw eigen conflicthanteringsgedrag. Om emotie en agressie en zorgelijk gedrag effectief om te kunnen buigen is het belangrijk om zelf te weten hoe je reageert op bepaalde situaties. De eerste stap is dan ook om dit te onderzoeken middels de digitale zelftest.

Tijdens de training

De deelnemende docenten worden bekend gemaakt met o.a de ABCD-methodiek om gedragstypen te kunnen onderscheiden, feedback geven en het slecht-nieuws model. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de-escalerende communicatie, feedback geven en bijbehorend passend professioneel gedrag.

Waar nodig kan op verzoek van de opdrachtgever in de e-learning aandacht worden geschonken aan de geldende protocollen van Windesheim. Bijvoorbeeld waar en wanneer moet er melding gedaan worden van grensoverschrijdend gedrag, welke verantwoordelijkheden heeft de betreffende medewerker. Alle relevante documentatie wordt bijgevoegd in de e-learning zodat de medewerker hier tijd en plaats onafhankelijk directe toegang tot heeft. De docenten leren gedragstypen herkennen en hoe zij effectief op de verschillende gedragstypen kunnen reageren. Door op een goede manier om te gaan met emoties kan immers voorkomen worden dat deze omslaan in agressie en een onveilige werk- of leersetting. De docenten krijgen de vraag om na te denken over een ervaring die zij hebben gehad met zorgelijk gedrag van studenten. Deze casus dienen zij mee te nemen naar de eerste trainingsdag en zal dienen als leercasus. Het trainen van de diverse casuïstiek gebeurt naast de trainer met een professionele trainingsacteur. Dit zorgt voor meer diepgang in het rollenspel en vergroot het leerrendement. Gezamenlijk met de andere cursisten, de trainer en acteur wordt de casus geëvalueerd, waarbij nadrukkelijk wordt stilgestaan bij de verschillen tussen ABCD- gedrag en op welke wijze deze effectief omgebogen kan worden. De ingebrachte casuïstiek van de cursisten wordt nagespeeld.

Daarnaast is er specifieke context gebonden casuïstiek aanwezig voor het beoefenen van de verschillende gedragsvormen. Het ombuigen van emoties ter voorkoming van zorgelijk of grensoverschrijdend gedrag komt aan bod en er wordt veel aandacht besteed aan het feedback gegeven. Dit is een vorm van ‘social learning’ en dit is een effectieve didactische onderwijsmethode waarin de cursisten in samenwerking met de trainer actief leren. Het proces van ‘Cooling-down’ zal een rol krijgen na afronding van de gespeelde casus. Dit om de cursisten inzicht te geven op welke wijze zij zelf en hun collega’s een agressiesituatie verwerken.

Onderwerpen die aan bod komen gaan onder andere over:

 • Welke ervaringen met weerstand zijn er?
 • Wat wordt er onder verstaan? Er wordt onderscheid gemaakt tussen verbaal en niet-verbaal gedrag en tussen persoonlijk en institutionele kritiek.
 • Waarin verschillen individuele interpretaties?
 • Het fenomeen ‘persoonlijke stijl’ zal sterk worden belicht: wat kenmerkt ieders persoonlijke stijl?
 • Wat zijn ieders natuurlijke kwaliteiten en welke effecten hebben stress en weerstand op het functioneren van de individuele deelnemer?
 • En waar kan de kwaliteit doorschieten en een valkuil worden?  Wat zijn van die valkuilen de effecten?
 • Wat zijn mijn emotionele triggers?
 • Hoe herken ik opkomende persoonlijke emoties?
 • Hoe reguleer ik mijn eigen emoties?
 • Hoe neem ik afstand van emoties van anderen?
 • Wat doe ik als ik overmand ben door emoties en hoe kan ik dit ombuigen om weer in mijn professionele rol te komen als docent?

Periode van trainen en interval

 • 0. Start met online voorbereiding via digitaal leerplein ( 2 uur)
 •  I. 1 week daarna 1 fysieke trainingsdag (2x3 effectieve uren)
 •  II. Na de eerste fysieke trainingsdag een tijdspad van 2 weken, deel twee; bestaande uit 1 fysieke trainingsdag (2x3 effectieve uren)

Voor wie?

Voor docenten die te maken (kunnen) hebben met zorgwekkend / grensoverschrijdend gedrag.

Deze opleiding is momenteel alleen op aanvraag. Stuur bij interesse een mail naar inschrijvingen@spv.nu of bel met 0578 573 703.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 2 trainingsdagen
Studiebelasting: 14 uur

Scroll naar boven