Opleiding | 2 dagen

Basisopleiding leerplicht en (RMC) doorstroomcoaches

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Voor beginnende leerplichtambtenaren biedt SPV de Basisopleiding leerplicht en (RMC) doorstroomcoaches aan. Wil je deze basisopleiding volgen, dan is het belangrijk om te weten wat voor soorten verzuim er zijn. Behalve de belangrijkste theoretische kennis over de leerplichtwet en relevante wetten is er veel aandacht voor jouw professionele handelen. Het beste traject voor de thuiszittende jongere staat centraal. Welke handvatten kan en mag je bieden?

Leerplichtambtenaren houden toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Tot de leeftijd van 18 jaar is iemand, op basis van de leerplicht en kwalificatieplicht, verplicht om naar school te gaan totdat ze een startkwalificatie hebben. Dat is een diploma havo, vwo of mbo niveau 2 en hoger. Volgt iemand jonger dan 18 jaar geen opleiding of mist hij/zij heel veel lessen, dan is er sprake van verzuim. Een leerplichtambtenaar geeft voorlichting aan jongeren over het belang van een startkwalificatie. Je begeleidt de thuiszitter naar een opleiding. Het volgen van de Basisopleiding leerplicht en (RMC) doorstroomcoaches kan dus ook vanuit een sociaal pedagogische richting, want je bent meer dan een handhaver.

Basisopleiding leerplicht en (RMC) doorstroomcoaches

De tweedaagse opleiding is bedoeld voor beginnende leerplichtambtenaren, maar ook voor doorstroomcoaches en doorstroomcoördinatoren.

Wij brengen je snel op de hoogte van de belangrijkste aspecten en werkzaamheden van het vak van leerplichtambtenaar. Bij SPV zijn er meerdere opleidingen in het vakgebied Leerplicht.

Programma opleiding

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de Basisopleiding leerplicht en (RMC) doorstroomcoaches:

- Oriëntatie vakgebied Leerplicht
- Wat is verzuim?
- Verkenning Leerplichtwet 1969 en andere relevante wetgeving
- Methodische aanpak schoolverzuim (MAS)
- Passend onderwijs

Voor de 2-daagse Basisopleiding leerplicht en (RMC) doorstroomcoaches is geen vooropleiding vereist. Om je een beeld te geven van de inhoud van de opleiding lichten wij het lesprogramma toe. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de genoemde onderwerpen behandeld. Veel aandacht is er voor jouw professionele handelen, waarbij de vraag ‘Wat is het beste traject voor deze thuiszittende jongere?’ centraal staat.

De werkzaamheden en mogelijkheden van leerplichtambtenaren schetsen wij met praktijkvoorbeelden in de oriëntatie vakgebied Leerplicht. Wat kom je tegen tijdens je werk en wat is daarin jouw rol als leerplichtambtenaar? Wij behandelen wat er allemaal onder verzuim valt en welke verzuimmeldingen er op van toepassing zijn. Het theoretische deel van de leerplicht basisopleiding bestaat uit het verkennen van de Leerplichtwet 1969 en andere relevante wetgeving. Alle artikelen van de Leerplichtwet gaan wij tijdens de opleiding bij langs.

De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is een integrale aanpak van schoolverzuim. Deze beschrijft vier routes om het verzuim effectief te stoppen. De MAS is licht waar het kan en zwaar waar nodig. Schoolverzuim effectief aanpakken kan bijna niet zonder de samenwerking met ketenpartners, vooral als er sprake is van problematiek die ten grondslag ligt aan het verzuim. Ketenpartners zijn de brancheorganisatie voor leerplicht, de Raad voor de Kinderbescherming, Stichting Halt en het Openbaar Ministerie.

Basisopleiding leerplicht en (RMC) doorstroomcoaches: certificaat

Na deze basisopleiding bij SPV ben je in staat om als leerplichtambtenaar aan het werk te gaan. Leerplichtambtenaar worden zonder dat je globale kennis van de Leerplichtwet en relevante wetten hebt, is lastig. Na deze tweedaagse opleiding ontvang je het certificaat Basiscursus Leerplichtambtenaar en weet je wat er van een leerplichtambtenaar wordt verwacht. 

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 2 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-4 
Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief BTW, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven