Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 1 jaar

BOA PHB Domein I - module 1: Wet- en Regelgeving (zelfstudie)

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Je volgt de module zelfstandig via het online SPV-Leerplein. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Het lokaal bestuur en wetgeving 
  • Bevoegdheid en taken van de gemeenteraad, het college van B&W en de burgemeester
  • Procedure vaststelling Algemene Maatregel van Bestuur en lokale verordeningen
 • Ketenpartners 
  • Samenwerking van de boa in Domein 1 met de politie
  • Inzetcriteria w.o. leefbaarheidscriterium voor de boa in Domein 1
  • Rol en taken van de belangrijkste ketenpartners van de boa in Domein 1 
 • Strafvordering
  • Het begrip verdachte
  • De rechten van de verdachte in het kader van zijn/haar verhoor 
  • Rechtsbescherming van de minderjarige verdachte
  • De Algemene wet op het binnentreden
  • Herhaalde- en voortgezette toepassing
  • Jeugdige personen en de Halt-straf
  • Het vaststellen van de identiteit van de verdachte
  • Het aanhouden van de verdachte
  • De inbeslagneming van vatbare voorwerpen
  • Fouilleringen t.b.v. de waarheidsvinding en het vaststellen van de identiteit
  • Het proces-verbaal in het algemeen en het proces-verbaal van bevindingen
  • De opsporingsbevoegdheden uit de Wet op de economische delicten
 • Bestuurlijk handhaven
  • De functies van het bestuursrecht voor het bestuursorgaan en de burger
  • De plaats van de Algemene wet bestuursrecht in het bestuursrecht 
  • De toezichthouder en zijn bevoegdheden
  • Bestuurlijke sancties 
 • Wetboek van Strafrecht
  • Het begrip strafbaar feit en de voorwaarden voor de strafbaarheid 
  • Opbouw van een wettelijke strafbepaling (norm, sanctie en kwalificatie)
  • De begrippen schuld en opzet
  • Dader (plegers, medeplegers, doenplegers en uitlokkers) en medeplichtige
  • De belangrijkste misdrijven tegen de ambtenaar 
 • Algemeen plaatselijke verordening
  • Begrippen zoals de weg, openbare plaats, bebouwde kom, handelsreclame et cetera
  • De meest voorkomende strafbare feiten uit de APV
 • Kernbepalingen uit een aantal bijzondere wetten:
  • Alcoholwet
  • Winkeltijdenwet
  • Visserijwet 1963
  • Activiteitenbesluit Milieubeheer
  • Afvalstoffenverordening
  • Waterwet
  • Wet bodembescherming
  • Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
 • Informatieregimes/ bescherming persoonsgegevens
  • De drie wettelijke regimes ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens (AVG, Wpg en Wjsg)
  • Reikwijdte van de AVG en Wpg voor de BOA

Doelen

Na afloop van deze module heb je voldoende kennis van de toetstermen om te slagen voor het (theoretisch) examen van deze module. 

Insteek / Benadering

Je volgt deze module in de vorm van e-learning. Dit betekent dat je toegang krijgt tot het online leerplein van SPV, waar je de lesstof geheel zelfstandig bestudeert. Op dit leerplein vind je verder oefenvragen en proefexamens. Je hebt 1 jaar de tijd om de module te doorlopen.

* Je kunt deze module ook klassikaal volgen.

Afronding
Je sluit deze PHB-module af met een digitaal theorie-examen (meerkeuzevragen), dat wordt afgenomen door ExTh.

Voor wie?

Deze e-learning module is bedoeld voor buitengewoon opsporingsambtenaren in domein 1 Openbare ruimte. Als BOA bent u, na het afronden van de opleiding BOA Basisbekwaamheid, verplicht de Permanente- Her en Bijscholing (PHB) domein I te volgen. In totaal bestaat de PHB uit vier modules. 

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 jaar
Studiebelasting: 72 uren thuisstudie

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3 Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Wil je je inschrijven voor deze e-learning-opleiding, meld je dan aan via de onderstaande button inschrijven. Je kunt de opleiding op ieder gewenst moment starten (LET OP onderstaande data is fictief), het lesmateriaal is 1 jaar vanaf de startdatum (inschrijfdatum) beschikbaar.

Scroll naar boven