Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 4 dagen

BOA PHB Domein I - module 4: Wijkgericht werken

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De functiegerichte training Wijkgericht werken is één van de modules 4 binnen de PHB. Functiegerichte trainingen die je ook kunt kiezen in deze module zijn Jeugdboa, AVG en Wpg voor boa's en Cultureel Vakmanschap.

Om de problematiek op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in een wijk of een stadsgebied aan te pakken is samenwerking met ketenpartners erg belangrijk. Alleen een integrale aanpak van de problematiek zorgt ervoor dat een wijk structureel leefbaarder en veiliger wordt. Bij die integrale aanpak speelt de wijkboa een centrale rol. Hij/zij kent immers de wijk, de bewoners en ook de bedrijven en instellingen die er zijn gevestigd. Door contacten te leggen en te onderhouden kan de wijkboa samen met die ketenpartners problemen die spelen in een wijk aanpakken. Bij dit netwerken speelt ook het gebruik van social media een belangrijke rol. Door een goede invulling van de rol van wijkboa worden op het gebied van leefbaarheid en veiligheid successen geboekt en ontstaat een vertrouwensband. Die band wordt verder versterkt als de geboekte successen worden gedeeld en gevierd met alle betrokkenen in de wijk. Uiteindelijk zal van die vertrouwensband op de langere termijn zelfs een preventieve werking uit kunnen gaan.

Insteek / Benadering

In deze opleiding gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • wijkgericht werken
  • bestuurlijk handhaven
  • bevoegdheden van de boa
  • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • social media
  • opstellen actie-/projectplan
  • netwerken en de sociale kaart
  • informatiegestuurd - en duurzaam handhaven
  • ondermijning
  • successen delen en vieren

De informatie over veel van deze onderwerpen heb je nodig om in de praktijk een actueel probleem in je wijk goed aan te pakken. Halverwege de opleiding zul je een actie-/projectplan maken voor de aanpak van een specifiek probleem en dit op de laatste lesdag presenteren aan je medecursisten en docent. Je plan goed kunnen presenteren is belangrijk, omdat je in de praktijk jouw leidinggevende en bijvoorbeeld de wethouder ook enthousiast moet zien te krijgen voor je projectplan. De docent beoordeelt deze presentatie en bepaalt of dit al dan niet met voldoende resultaat is gedaan.

De opleiding vindt in kleine groepen plaats van maximaal tien personen. Door de beperkte omvang van de groep is er voldoende tijd om van medecursisten te leren hoe zij opereren binnen het wijkgericht werken. Daarnaast kan er zo genoeg aandacht worden gegeven aan de uitleg over en de begeleiding bij het maken van het actie- en projectplan. 

Let op: om deze module te halen is het verplicht om 100% aanwezig te zijn!

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor iedereen die werkzaam is als boa in domein I (openbare ruimte), al dan niet met het taakaccent ‘wijkboa’.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 4 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3. Geen vooropleiding vereist.

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven