Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 3 dagen

BOA PHB Domein I - module 2: Bejegening

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De module Bejegening in Domein 1 is een praktische module die gericht is op het professioneel omgaan met emoties en weerstand van burgers in negen verschillende beroepssituaties. Die situaties zijn gebaseerd op de volgende drie thema’s: 

1. Omgaan met een calamiteit (hulpverlening)

 • een burger die het slachtoffer is van een ongeval of beroving
 • een burger die een kind kwijt is dat onder zijn/haar hoede stond
 • een burger die verward gedrag vertoont

2. Omgaan met weerstand (belangentegenstelling)

 • Een burger die van de boa te horen krijgt dat de weg is afgesloten of dat parkeren daar nu niet mogelijk is
 • Een burger die door de boa corrigerend wordt aangesproken op overlastgevend gedrag
 • Een burger die een bepaalde actie eist van de boa

3. Dienstverlening aan de balie (hulpverlening en belangentegenstelling)

Een burger die een afspraak heeft aan de balie met een boa die op dat moment niet aanwezig is en waarbij die burger: 

  • klaagt over de huisvuilinzameling
  • klaagt over een niet nagekomen afspraak
  • zich zorgen maakt over een dreigende verandering van zijn woonomgeving

Insteek / Benadering

 Tijdens de opleiding leer je hoe je met inzet van communicatie- en gesprekstechnieken de-escalerend kunt optreden in deze situaties. Onder begeleiding van een trainer oefen je in rollenspellen met een trainingsacteur in het omgaan met de emoties van de burger in deze situaties. Daarbij kom je emoties tegen als boosheid, verbazing, ongeloof, teleurstelling, ongeduld, gevoelens van onrechtvaardigheid, verdriet, paniek, wanhoop et cetera. Je leert om deze emoties zo effectief mogelijk te de-escaleren, zodat je zo snel mogelijk en zo goed mogelijk door kunt gaan met de inhoudelijke afhandeling van de calamiteit of het uitvoeren van de dienstverlening. Zo leer je om effectief om te gaan met frustratieagressie.

Tijdens de opleiding oefen je ook in het omgaan met agressie die meer op jou als persoon is gericht. In dat geval krijg je te maken met grensoverschrijdend gedrag in jouw richting. Dat betekent dat de acteur jou als persoon aanspreekt op een manier die op jou kan overkomen als ongepast vertrouwelijk, neerbuigend, kleinerend, intimiderend, beledigend en/of bedreigend. Daarmee overschrijdt de acteur in zijn rol als burger een grens. Je leert om dit gedrag te incasseren en om het niet te accepteren. Daarom leer je om vroegtijdig een grens te stellen aan dit gedrag. Je leert om het ongewenste gedag zo effectief mogelijk te de-escaleren zodat je zo snel mogelijk en zo goed mogelijk door kunt met de inhoudelijke afhandeling van de calamiteit of het uitvoeren van de dienstverlening. Zo leer je om effectief om te gaan met instrumentele agressie. Met inzet van deze technieken zorg je ook goed voor jezelf.

De module Bejegening omvat drie trainingsdagen waarin je de examencasussen traint onder steeds wisselende omstandigheden voor wat betreft het gedrag van de acteur in zijn rol als burger. 

Doelen

Na afloop van de module Bejegening ben je in staat om in de genoemde beroepssituaties met divers reagerend publiek om te gaan. Je bent in staat om het gedrag van de burger zoals frustratieagressie of instrumentele agressie te scheiden van de inhoud. Je bent in staat om die vormen van agressie te de-escaleren om daarmee de inhoudelijke opdracht te voltooien op een manier waarbij de relatie met die burger in stand blijft. Door de inzet van de bijbehorende technieken kom je in je optreden leidend over, straal je rust uit, kom je respectvol over en verhoog je de acceptatie van je inhoudelijke boodschap. Kortom, door je communicatieve en gesprekstechnische kwaliteiten te verbeteren reageer je meer effectief en professioneel. Omdat je hierdoor meer controle krijgt over het gedrag van de burger in de communicatie levert dit voor jou als functionaris ook minder stress op.

De training richt zich volledig op de examencasuistiek van ExTH en de bijbehorende exameneisen. Na afloop van de module ben je voldoende vaardig om het praktisch examen met succes af te leggen. Daarnaast heb je geoefend met vaardigheden die voorwaardelijk zijn voor een professioneel functioneren als boa in de praktijk.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal voor deze module is volledig door SPV ontwikkeld en afgestemd op het examen van ExTH. Naast het fysieke lesmateriaal krijg je toegang tot de digitale leeromgeving van het SPV-Leerplein. Hier is de volledige lesstof digitaal terug te vinden en kun je educatieve video’s bekijken. Het belangrijkste lesmateriaal in deze module wordt gevormd door de trainer en de trainingsacteur. Daarom zet SPV alleen goed opgeleide en ervaren trainers en trainingsacteurs in. De trainers zijn in staat om de theorie met betrekking tot communicatie- en gesprekstechnieken te verbinden aan de praktijk. De trainingsacteurs zijn in staat om het precies het gedrag te laten zien waarmee je oefent in de situatie en die acteurs zijn vooral ook in staat om op natuurlijke wijze te reageren op jouw gedrag in de situatie. Tot slot zijn die acteurs en uiteraard ook de trainer in staat om jou concrete en bruikbare feedback te geven op je gedrag in de situatie.     

Afronding

Je sluit deze PHB-module af met een praktijkexamen. Dit examen duurt 30 minuten en vindt plaats in een door ExTH gecertificeerd praktijkexamencentrum. Je krijgt drie casussen (één uit iedere categorie) voorgelegd waarin jij moet handelen met een acteur. Voor aanvang van de drie casussen krijg je een briefing zodat je weet welke casussen je krijgt af te handelen. Je bent geslaagd als jij voor elke casus een voldoende hebt behaald.  Wanneer er een herkansing nodig is omdat je voor één of meerdere casussen een onvoldoende hebt behaald, dan leg je het volledige examen opnieuw af. Voor meer informatie over het aanmelden voor dit examen, kijk hier.

Voor wie?

Ben je werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in de Openbare ruimte Domein I? Dan ben je, nadat je de opleiding BOA Basisbekwaamheid hebt afgerond, verplicht om de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) Domein I te volgen. In totaal bestaat de PHB bestaat uit vier modules. Binnen de periode van geldigheid van je akte (max. 5 jaar) moet je de vier PHB modules behaald hebben om tijdig verlenging van de opsporingsbevoegdheid te kunnen aanvragen voor een nieuwe periode van 5 jaar.

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 3 dagen
Studiebelasting: 21 contacturen + 3 uren thuisstudie

Scroll naar boven