Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 5 dagen

BOA PHB Domein I - module 4: Jeugdboa

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De functiegerichte training Jeugdboa is één van de modules 4 binnen de PHB. Functiegerichte trainingen die je ook kunt kiezen in deze module zijn Wijkgericht werken, AVG en Wpg voor boa's en Cultureel Vakmanschap.

Om als jeugdboa problematische jeugdgroepen binnen je wijk of werkgebied succesvol aan te pakken wordt er nogal wat van je verwacht. Want hoe kom je in contact met een jeugdgroep en wie benader je dan en hoe? De leden van een jeugdgroep hebben allemaal een bepaalde plaats en rol binnen de groep. De onderlinge verhoudingen en de rollen binnen een groep worden niet alleen bepaald door de groepsdynamiek, de groepscultuur en de groepsdruk maar ook door persoonlijke factoren. Denk hierbij aan de ontwikkeling van baby tot volwassene van een groepslid en de opvoeding/opvoedstijl waarmee hij/zij is opgegroeid. Daarnaast kunnen er groepsleden zijn die kampen met een persoonlijkheidsstoornis of die een licht verstandelijke beperking hebben. Het is belangrijk om signalen die daar op wijzen te herkennen en daar rekening mee te houden bij de benadering van die groepsleden.

Maar dan ben je er nog niet. Je zult een band moeten opbouwen met de jeugdgroep om in contact te blijven. Dat betekent investeren, door zichtbaar aanwezig te zijn voor een jeugdgroep en hen nuttige informatie te ‘brengen’. Je moet laten zien dat je je afspraken nakomt en eerst veel ‘brengen’ voordat je wat kunt ‘halen’. Het is belangrijk om een overlastgevende jeugdgroep aan te pakken volgens een min of meer vaste methode: de methodische aanpak jeugdgroepen. 

Verder is een goede communicatie en samenwerking/netwerken met de andere ketenpartners erg belangrijk. Zij moeten elkaar immers versterken en niet tegenwerken bij de methodische aanpak van jeugdgroepen. In je contacten met jeugdgroepen en je ketenpartners spelen ook social media een belangrijke rol, om informatie makkelijk te brengen maar ook om informatie te halen.

Insteek / Benadering

In deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is een jeugdboa?
 • Opvoedstijlen en gezinspatronen
 • De ontwikkeling van het kind
 • Opstellen actie-/projectplan
 • Groepsdynamica
 • Groepscultuur en groepsdruk
 • Ketenaanpak, regie en borging
 • Netwerken en sociale kaart
 • Zorgmeldingen
 • Social media
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Licht verstandelijk beperkten
 • Methodische aanpak jeugdgroepen
 • Communicatie
 • Gedrag
 • Stress

De informatie over deze onderwerpen heb je nodig om in de praktijk een problematische jeugdgroep binnen je wijk of werkgebied op de juiste manier te benaderen en aan te pakken. Hoe je een overlastgevende jeugdgroep kunt aanpakken leer je ook doordat je tijdens de opleiding een actie-/projectplan moet maken voor de aanpak hiervan. Dit plan presenteer je op de laatste lesdag aan je medecursisten en docent. Je plan goed kunnen presenteren is belangrijk omdat je in de praktijk jouw leidinggevende en bijvoorbeeld de wethouder ook enthousiast moet zien te krijgen voor je projectplan. De docent beoordeelt die presentatie en bepaalt of dit al dan niet met voldoende resultaat is gedaan.

De opleiding vindt in kleine groepen plaats van maximaal tien personen. Door de beperkte omvang van de groep is er voldoende tijd om van medecursisten te leren hoe zij werken als jeugdboa binnen hun wijk of werkgebied. Daarnaast kan er zo genoeg aandacht worden gegeven aan de uitleg over en de begeleiding bij het maken van het actie- en projectplan. 

Let op: om deze module te halen is het verplicht om 100% aanwezig te zijn!

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor iedereen die werkzaam is als boa in domein I (openbare ruimte), al dan niet met het taakaccent ‘jeugdboa’.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 5 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3. Geen vooropleiding vereist.

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven