Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 2 dagen

BOA PHB Domein I - module 4: AVG en Wpg voor boa's

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De functiegerichte training AVG en Wpg voor boa's is één van de modules 4 binnen de PHB. Functiegerichte trainingen die je ook kunt kiezen in deze module zijn Jeugdboa, Wijkgericht werken en Cultureel Vakmanschap.

Als boa heb je in je werk te maken met persoonsgegevens en het zorgvuldig verwerken van deze gegevens. Hierbij krijg je te maken met twee belangrijke regelgevingen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg). Welke regelgeving van toepassing is hangt nauw samen met de situatie en de pet die je als boa op dat moment ophebt. Ben je toezichthouder of opsporingsambtenaar in de betreffende situatie? Of ga je naadloos van de ene rol in de andere over? 

In deze tweedaagse opleiding leer je op een praktijkgerichte manier hoe je op basis van de AVG/Wpg persoonsgegevens op een juridisch correcte manier verwerkt vanuit jouw genoemde rol(len). 

Insteek / Benadering

In deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Welke bestuurlijke en strafrechtelijke informatie mag een boa in- en extern delen met collega’s en ketenpartners en welke informatie mag hij/zij onder welke voorwaarden opvragen bij ketenpartners?
 • Doel, reikwijdte, inhoud en begrippenkader AVG
 • De belangrijkste verschillen met de Wbp
 • Wat verandert er door de AVG?
 • Voorwaarden voor verwerking
 • Bewaren van persoonsgegevens
 • Beveiligingsplicht, meldingsplicht en datalekken
 • Rechten van de betrokkene
 • Verstrekken van informatie aan derden
 • Wat is de rol van de Privacyfunctionaris?
 • Autoriteit Persoonsgegevens en sancties

De opleiding sluit je af met een casus die je zelf inbrengt tijdens de training en die de basis vormt voor de eindopdracht, waarbij je laat zien dat je de theorie in de praktijk toe kunt passen. 

Let op: om deze module te halen is het verplicht om 100% aanwezig te zijn!

Voor wie?

Iedereen die als boa werkzaam is in domein I t/m III 

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 2 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3. Geen vooropleiding vereist.

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven