Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 1,5 dag

BOA PHB Domein I - module 3: Waarneming en Verslaglegging

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De module Waarneming & Verslaglegging is een praktische module. De module richt zich op het kunnen opmaken van een schriftelijk verslag van je eigen waarnemingen. Als handhaver maak je voor verschillende doeleinden een schriftelijk verslag op van je eigen waarnemingen. Het kan zijn dat je als BOA een mutatie of proces-verbaal opmaakt of dat je als toezichthouder een bestuurlijke rapportage opmaakt. De wettelijke eisen aan deze documenten zijn verschillend. Daar gaat deze module niet op in. De kern van deze module bestaat uit het objectief en feitelijk kunnen beschrijven van een gedane waarneming. Dat is een basisvaardigheid die van toepassing is op al deze vormen van schriftelijke verslaglegging. 

Tijdens het examen van deze module doe je die waarneming aan de hand van een korte film van ten hoogte 3,5 minuten. De module bestaat daarom voor een belangrijk deel uit het oefenen in het feitelijk beschrijven van waarnemingen die je doet door het kijken naar films van ten hoogste 3,5 minuten. In deze films kan sprake zijn van een strafbaar feit of van andere zaken die vragen om een schriftelijke verslaglegging ten behoeve van de interne organisatie of ketenpartners zoals de politie of inspectiediensten. In de films zie je gedragingen van personen en je hoort daarbij soms gesproken teksten of andere geluiden die relevant zijn voor de schriftelijke verslaglegging. 

Insteek / Benadering

In deze module leer je om doelgericht en effectief waar te nemen en om de relevante bevindingen nauwkeurig, beknopt en volledig schriftelijk vast te leggen. Het gaat er daarbij vooral om dat je alleen maar beschrijft wat je feitelijk waarneemt. Dus alleen wat je ziet en wat je hoort in de film. Je redenen van wetenschap. Het in plaats daarvan beschrijven van eigen interpretaties of conclusies is een valkuil die de meeste aftrek van punten geeft op het examen. Je beschrijft de getoonde gebeurtenissen in een chronologische volgorde en dat doe je door steeds invulling te geven aan de 7 W’s zodat een derde een zo nauwkeurig mogelijke weergave leest van dat wat heeft plaatsgevonden.      

De module Waarneming & Verslaglegging duurt 1,5 lesdag. SPV biedt deze module aan als combinatie van klassikaal en online onderwijs. De eerste lesdag vindt klassikaal plaats op een leslocatie. Voor de tweede lesdag splitst SPV de cursusgroep op in twee subgroepen. De twee subgroepen volgen de tweede lesdag online waarbij beide subgroepen een halve dag les ontvangen.   

Op de eerste lesdag van deze module maak je kennis met de basisprincipes van het waarnemen en feitelijk beschrijven van waarnemingen. Je leert het verschil tussen waarnemingen en interpretaties. Je leert om zintuiglijke waarnemingen feitelijk en chronologisch te beschrijven aan de hand van de 7 W’s. Je oefent die eerste lesdag meerdere keren in het beschrijven van waarnemingen aan de hand van korte films. In de dagen na de eerste lesdag maak je op het leerplein van SPV nog enkele oefeningen in het schriftelijk verslagleggen van waarnemingen aan de hand van oefenfilms op het leerplein. 

Tijdens de tweede lesdag (halve dag) krijg je feedback van je medecursisten en van de docent op je gemaakte huiswerkopdrachten. Tijdens deze lesdag leer daarmee je vooral ook van elkaar. 


Doelen

Na afloop van de module Waarneming & Verslaglegging ben je in staat om een objectief, duidelijk en feitelijk verslag te maken van een waarneming gedaan op basis van een korte film. 

Lesmateriaal

Het lesmateriaal voor deze module is volledig door SPV ontwikkeld en afgestemd op het examen van ExTH. Naast het fysieke lesmateriaal krijg je toegang tot onze digitale leeromgeving van het SPV-Leerplein. De kern van het lesmateriaal bestaat uit de films waarvan je een schriftelijk verslag schrijft in het sjabloon zoals ExTH dat gebruikt op het examen.   

Afronding

Het schriftelijke examen duurt 60 minuten. De kandidaat legt het examen digitaal af in een
gecertificeerd CBT-lokaal. Het examen kent drie fasen:
a. Schriftelijke briefing: uitleg over de aanleiding, de context van de situatie, de opdracht en de
tijdsduur van het examen.
b. Film: De kandidaat krijgt tweemaal de film (max 3,5 minuten) te zien, met een tussenpauze
van 2 minuten. De kandidaat maakt tussendoor aantekeningen.
c. Verslaglegging: De kandidaat noteert zijn bevindingen in het examensjabloon.

De examenbeoordeling bestaat uit twee delen, in totaal kan men 100 punten behalen (max. 40 punten voor een aantal algemene beoordelingscriteria, plus max. 60 punten voor de specifieke waarnemingen. Elke examenfilm is anders. Er is een aftrek van 10 punten per niet naar waarheid vermelde relevante waarneming. De kandidaat ontvangt 10 werkdagen na het examen de uitslag. Deze uitslag is voorzien van een toelichting op de beoordeling. Voor meer informatie, kijk hier.

Voor wie?

Ben je werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in de Openbare ruimte Domein I? Dan ben je, nadat je de opleiding BOA Basisbekwaamheid hebt afgerond, verplicht om de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) Domein I te volgen. In totaal bestaat de PHB bestaat uit vier modules. Binnen de periode van geldigheid van je akte (max. 5 jaar) moet je de vier PHB modules behaald hebben om tijdig verlenging van de opsporingsbevoegdheid te kunnen aanvragen voor een nieuwe periode van 5 jaar.


Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1,5 dag
Studiebelasting: 10 contacturen + 4 uren thuisstudie

Scroll naar boven