Opleiding | 3 dagen

BOA PHB Domein I - module 2: Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek (WKORS)

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Deze module duurt drie dagen en omvat o.a. de volgende thema’s:

  • Wet op de Economische Delicten
  • Enkele definities en strafbare feiten uit de Wet Milieubeheer
  • De belangrijkste strafbare feiten uit de Wet Bodembescherming, de Waterwet, het Vuurwerkbesluit en de afvalstoffenverordening
  • De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens ten aanzien van Domein 1
  • Bijzondere wetten, waaronder: Wet op de Kansspelen, Drank- en Horecawet, Tabaks- en Rookwarenwet, de Winkeltijdenwet, de Wet Personenvervoer en de Visserijwet
  • De Algemene Plaatselijke Verordening

Doelen
Na afloop van module WKORS kent u de strafbare feiten uit de APV en de meest voorkomende wet- en regelgeving inzake handhaving en toezicht in de openbare ruimte. U kunt deze kennis toepassen in uw praktijk, bij het voorbereiden en uitvoeren van een surveillance en in het handhaven en optreden in de openbare ruimte.

Afronding
U sluit deze PHB-module af met een digitaal theorie-examen (meerkeuzevragen), dat wordt afgenomen door ExTh. Voor meer informatie over het aanmelden voor dit examen, kijk hier.

Voor wie?

Bent u werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in de Openbare ruimte Domein I? Dan bent u, nadat u de opleiding BOA Basisbekwaamheid heeft afgerond, verplicht de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) Domein I te volgen. De PHB bestaat uit vier modules. Wettelijke kaders openbare ruimte specifiek (WKORS) is PHB module 2.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 3 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3 Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Scroll naar boven