BOA PHB Domein I - module 2: Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek (WKORS)

Direct inschrijven

Voor wie
Bent u werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in de Openbare ruimte Domein I? Dan bent u, nadat u de opleiding BOA Basisbekwaamheid heeft afgerond, verplicht de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) Domein I te volgen. De PHB bestaat uit vier modules. Wettelijke kaders openbare ruimte specifiek (WKORS) is PHB module 2.

Onderwerpen
Deze module duurt drie dagen en omvat o.a. de volgende thema’s:

  • Wet op de Economische Delicten
  • Enkele definities en strafbare feiten uit de Wet Milieubeheer
  • De belangrijkste strafbare feiten uit de Wet Bodembescherming, de Waterwet, het Vuurwerkbesluit en de afvalstoffenverordening
  • De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens ten aanzien van Domein 1
  • Bijzondere wetten, waaronder: Wet op de Kansspelen, Drank- en Horecawet, Tabaks- en Rookwarenwet, de Winkeltijdenwet, de Wet Personenvervoer en de Visserijwet
  • De Algemene Plaatselijke Verordening

Doelen
Na afloop van module WKORS kent u de strafbare feiten uit de APV en de meest voorkomende wet- en regelgeving inzake handhaving en toezicht in de openbare ruimte. U kunt deze kennis toepassen in uw praktijk, bij het voorbereiden en uitvoeren van een surveillance en in het handhaven en optreden in de openbare ruimte.

Afronding
U sluit deze PHB-module af met een digitaal theorie-examen (meerkeuzevragen), dat wordt afgenomen door ExTh. Voor meer informatie over het aanmelden voor dit examen, kijk hier.

 
Enkele reacties van cursisten:
"Het sluit goed aan bij wat BOA's op straat tegenkomen."
"Erg betrokken docent."
"Ik heb de opleiding als zeer plezierig ervaren."
"De lessen worden bijzonder goed voorbereid."
"De docent kon enorm veel praktijkvoorbeelden aanhalen."


Opleidingsprijs
€ 695 (incl. studiemateriaal en arrangementskosten)
Examenkosten (ExTH): € 92,00
Prijzen vrijgesteld van btw.

Opleidingsduur
Lesdagen: 3 dagen
Studie-uren: 16 uur

Locatie/data

Waar Wanneer
Alkmaar 4, 11 en 18 januari 2021
Alphen a/d Rijn 4, 11 en 18 februari 2021
Vaassen 9, 16, 23 maart 2021
Alkmaar 8, 15 en 22 april 2021
Vaassen 17, 24, 31 augustus 2021 (startgarantie)
 

     

Opleidingsniveau: MBO-3

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

 

 

Direct inschrijven

Terug naar overzicht