Opleiding | 1 dag

Awareness met betrekking tot wapens

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Deze ééndaagse training neemt de cursist mee in de wereld van wapens. Incidenten met wapens en alle gevolgen hiervan vinden steeds meer plaats in onze samenleving en leiden tot uiterst onveilige situaties. Om handhavingsprofessionals veiliger te laten functioneren in hundagelijkse werkzaamheden biedt SPV een eendaagse training aan die de deelnemer leert een awareness te ontwikkelen en herkenning met betrekking tot verschillende wapens zoals bijvoorbeeld de slag- steek- en stootwapens alsmede vuurwapens en andere wapens.

Zo worden alle categorieën van de Wet wapens en munitie besproken én getoond. Op deze manier zijn (strafbare) wapens in de praktijk makkelijker te herkennen. Immers bij controles komt men geregeld voorwerpen tegen die niet meteen als wapen te herkennen zijn. Als men niet herkent kan men ook niet handhaven.

In deze training wordt mede aandacht besteed aan de diverse (latente) sporen die op wapens kunnen worden aangetroffen in combinatie met de meest voor de hand liggende vindplaatsen. Mocht er in de praktijk toch onverhoopt aan wapens gezeten moeten worden (bijv. tijdens een fouillering) dan wordt de cursist geleerd wat dan de beste manier is van vastpakken van dat wapen om zo min mogelijk sporen te vernietigen of sporen te contamineren (vervuilen van sporen). Ook zal er kort aandacht worden besteed aan het geïmproviseerd beveiligen van sporen zodanig beschermen tegen invloeden van buitenaf.

Insteek / Benadering

In deze training wordt nauw samengewerkt met het Opleiding- en Trainingscentrum van de Koninklijke Marechaussee (OTC KMar) te Apeldoorn. Alle wapens die tijdens deze cursus gebruikt worden zijn van het OTC KMar en bevinden zich in de referentie- en studieverzameling (vuur)wapens en munitie. De training wordt verzorgd door één van onze gespecialiseerde docenten van SPV. Deze docent wordt ondersteund door de aanwezigheid van een toezichthouder van de Koninklijke Marechaussee.

Dagprogramma

Dagdeel 1 (theorie):

 • Uitleg Wet Wapens en Munitie (Wwm);
 • Per categorie worden alle wapens besproken, na afloop praktische test;
 • Waar en welke sporen kunnen we op wapens aantreffen?
 • Geïmproviseerd beveiligen van potentiële sporendragers;
 • Artikel 2.5 APV Messenverbod in de gemeente

Dagdeel 2 (praktijk)

 • Bezoek wapenkamer referentieverzameling Koninklijke Marechaussee,
 • Uitleg over inbeslaggenomen wapens en munitie;
 • Praktisch toepassen van opgedane kennis (wat heb ik in mijn handen en hoe herken ik dit als wapen)

Doelstellingen training

 • Herkennen van wapens;
 • Bewustwording van de opsporingsindicatie(s); (ik vind een wapen en wat nu?)
 • Ik moet aan een wapen zitten, wat kan ik het beste doen en wat vooral niet?
 • Vergroten van zelfvertrouwen en terugdringen van handelingsverlegenheid;
 • Komen tot besef en inzicht m.b.t. het effect van wapens.

 De training wordt gegeven op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor boa's werkzaam bij gemeenten, Beveiliging-en HTV Studenten en boa's in opleiding, boa's werkzaam bij arrestantentaken. 

Deze training is momenteel alleen op aanvraag. Stuur bij interesse een mail naar inschrijvingen@spv.nu of bel met 0578 573 703.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 dag
Studiebelasting: 8 uur

Scroll naar boven