Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 8 dagen

Vakbekwaam handhaven openbare ruimte

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de publieke ruimte binnen de gemeente. Het handhaven van wetgeving is één van de middelen om die kwaliteit te waarborgen. De gemeente handhaaft preventief door communicatie, stimulering en toezicht. Daarnaast handhaaft de gemeente repressief door het toepassen (of het dreigen daarmee) van bestuursrechtelijke sancties en/of het opleggen van strafrechtelijke sancties. De primaire doelstelling daarvan is om de geschonden wettelijke norm te herstellen of om toekomstige normschendingen te voorkomen.

Gemeenten handhaven in toenemende mate met bestuursrechtelijke middelen. Dat geldt ook voor overtredingen met betrekking tot overlastfeiten in de publieke ruimte. Daarmee neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid en kan zij daarin geheel zelfstandig haar eigen handhavingsbeleid bepalen en ook uitvoeren.

Voor het toezicht in de publieke ruimte beschikt de gemeente over handhavers. Die gemeentelijke handhavers in de publieke ruimte zijn in de regel buitengewoon opsporingsambtenaar in domein 1, maar zij zijn in de eerste plaats bestuurlijk toezichthouder. Om goed te kunnen functioneren is het nodig dat zij beschikken over voldoende kennis van het strafrecht en zeker ook van het bestuursrecht. Bovenal is het van belang dat die handhaver beschikt over professionele communicatieve vaardigheden. Die vaardigheden voorkomen escalatie en creëren draagvlak voor de gekozen handhavingsoplossing. Wanneer een situatie, ondanks alle de-escalerende inspanningen, toch escaleert en de handhaver overgaat tot het aanhouden van de verdachte wegens een misdrijf dat tegen hem werd gepleegd, dan moet hij in staat zijn om daarvan een proces-verbaal op te maken. De handhaver leert in deze cursus zijn/haar optreden te zien in een breder verband. 

Insteek / Benadering

In deze opleiding leert de handhaver:

 • de plaats en werking van het bestuursrecht binnen het Nederlandse recht
 • wat de bevoegdheden van de toezichthouder zijn
 • wat de bestuurlijke sanctiemogelijkheden zijn van de gemeente
 • hoe strafrechtelijk handhaven samen kan gaan met bestuursrechtelijk handhaven
 • hoe die vanuit toezicht overschakelt naar het strafrecht en wanneer dit aan de orde is
 • hoe bestuurlijk handhaven werkt in juridische en praktische zin
 • hoe hij/zij een proces-verbaal van aanhouding opmaakt inzake de misdrijven omtrent agressie en geweld
 • hoe hij/zij een handhavingsgesprek houdt
  • waarbij het optreden niet reflexmatig is maar bewust en met inzet van de meest effectieve gesprekstechniek
  • hoe je daarbij frustratieagressie en instrumentele agressie kunt de-escaleren
  • hoe je daardoor de relatie op lange termijn weet te behouden zonder daarvoor concessies te doen op de inhoud.

Het is duidelijk dat handhavers in de publieke ruimte er niet in de eerste plaats zijn om recht te doen door te straffen bij het overtreden van de regels. De doelstelling is ongewenst gedrag te veranderen of te voorkomen en gewenst gedrag te stimuleren. Er zijn effectieve methoden om gedrag te beïnvloeden. Er is een veelheid aan onderzoek en inzichten en deze worden ook intensief en met succes toegepast in deze opleiding. Handhaven is veel meer dan het toepassen van bevoegdheden. De handhaver leert in deze opleiding zijn/haar optreden te zien in een breder verband. 

De opleiding wordt afgesloten met een theorie-examen dat is geënt op bestuursrecht/bestuurlijk handhaven en de misdrijven tegen de ambtenaar. 

Voor wie?

Deze opleiding is speciaal voor handhavers die de BOA-basisopleiding en de modules in de PHB(deels) hebben gevolgd of een HTV-opleiding hebben gevolgd en die ingezet worden als brede handhaver in de publieke ruimte bij de gemeente.

Deze opleiding is momenteel alleen op aanvraag. Stuur bij interesse een mail naar inschrijvingen@spv.nu of bel met 0578 573 703

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 8 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3. Geen vooropleiding vereist.

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven