Opleiding | 7 dagen

Leergang Leerplicht / RMC module 2: het netwerk in beeld

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De Leergang Leerplicht/RMC is dé verdiepende opleiding voor de leerplichtambtenaar en behandelt op hbo-niveau alle theoretische kennis en communicatieve vaardigheden die je als leerplichtambtenaar of medewerker RMC bij jouw dagelijkse werkzaamheden nodig hebt. Ook de veranderingen in het sociale domein die zijn ontstaan door de transities en passend onderwijs komen aan bod.

Het programma van de Leergang Leerplicht/RMC is afgestemd op het functieprofiel voor Leerplichtambtenaren/RMC-medewerkers en is ontwikkeld in samenspraak met de branche-organisatie Ingrado. 

De leergang omvat in totaal 22 lesdagen en is verdeeld over drie modules:
•  Wet- en regelgeving Leerplicht/RMC (8 dagen)
•  Het netwerk in beeld (7 dagen)
•  Methodisch handelen (7 dagen)

2. Het netwerk in beeld

In deze module ligt de focus op alle relevante netwerkpartners van een leerplichtambtenaar. In de eerste zes lesdagen wordt in de ochtend een onderwerp besproken en wordt de relevante netwerkpartner hieruit behandeld. In de middag is er een gastdocent uit het betreffende netwerk aanwezig die het onderwerp nader kan toelichten vanuit de actuele werkpraktijk. Je kunt zelf jouw vragen stellen en ervaringen met hem of haar delen. Na iedere bijeenkomst moet er een opdracht gemaakt worden die uiteindelijk een portofolio oplevert, waardoor de leerplichtambtenaar zijn eigen sociale kaart heeft opgebouwd en meer weet van het netwerk waar hij/zij mee samen werkt.

Insteek / Benadering

Gastcolleges worden gegeven door een vertegenwoordiger van o.a. de Raad, het Openbaar Ministerie, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, Halt, Rechtelijke macht en vanuit de Onderwijsconsulenten organisatie.

Ook komt in deze module aan de orde:

  • De functie van leerplicht/RMC binnen het onderwijssysteem
  • Onderwijsbeleid en VSV/transities in het sociale domein
  • Passend onderwijs en de zorgstructuren
  • Formele ketenpartners
  • Informele ketenpartners

Tijdens de laatste (zevende) lesdag wordt deze module van de leergang afgesloten met een terugblik en afrondende opdracht.

Afronding

Deze module wordt afgesloten met een beoordeling op het opgebouwde portfolio tijdens de opleiding en een presentatie tijdens de laatste (zevende) lesdag. Het met voldoende resultaat afronden van deze module geeft recht op een certificaat. Wanneer je alle modules van de Leergang Leerplicht/RMC met een voldoende resultaat hebt afgesloten, geven de certificaten van de drie modules tezamen recht op het diploma Leergang Leerplicht/RMC, afgegeven door examenbureau Exapol.

Voor wie?

De Leergang Leerplicht/RMC is bestemd voor diegenen die werkzaam zijn als leerplichtambtenaar of medewerker RMC. Toegang tot deze leergang vindt plaats na een telefonisch intakegesprek en een eventueel vervolggesprek.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 7 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: HBO. Toegang tot deze leergang vindt plaats na een telefonisch intakegesprek en een eventueel vervolggesprek.

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief BTW, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 68,75 per dag) en inclusief lesmateriaal.

Deze opleiding is momenteel alleen op aanvraag. Stuur bij interesse een mail naar inschrijvingen@spv.nu of bel met 0578 573 703

Scroll naar boven